7 tháng năm 2017, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì tăng trưởng khá cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2017 tăng 7,12% so với cùng kỳ .

 Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,25%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 2,74%, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 7,65%. Giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng theo giá so sánh 2010 đạt 4.820,232 tỷ đồng, tăng 7,68 % so với cùng kỳ.


Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010, tháng 7 năm 2017 đạt 847,681 tỷ đồng, tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước; trong đó công nghiệp chế biến chế tạo đạt 685,924 tỷ đồng, tăng 8,35% so với cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 3,669 tỷ đồng, tăng 2,64 % so với cùng kỳ năm trước; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 89,541 tỷ đồng, tăng 5,56%);


Các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chiếm tỷ trọng cao ảnh hưởng lớn đến chỉ số phát triển công nghiệp, vẫn giữ mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ 2016 như: Công ty CP Vật liệu xây dựng Yên Bái, Công ty CP Xi Măng Yên Bình, Công ty cổ phần Kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái; Công ty CP chế biến Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái ….


Những sản phẩm chủ yếu có ảnh hưởng đến chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: điện thương phẩm tăng 15,48%; điện sản xuất tăng 7,2%, gạch xây dựng tăng 4,99%, giấy vàng mã tăng 34,76%; sản phẩm ván ép tăng 16,83%; tinh dầu quế tăng 29,34%, bột mài hoặc đá mài dăm tự nhiên hay nhân tạo tăng 29,45%  .....


Để ổn định phát triển sản xuất công nghiệp, duy trì nhịp độ phát triển sản xuất phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao cho ngành công thương năm 2017 cần tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp nhất là vấn đề về vốn, tiêu thụ sản phẩm để doanh nghiệp ổn định và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: xi măng, chế biến gỗ, chế biến tinh bột sắn, sản xuất giấy đế, giấy vàng mã, sản xuất đá lát các loại, đá bột CaCO3¬…. Đẩy mạnh tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, giữ vững các thị trường truyền thống; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình công nghiệp trọng điểm sớm hoàn thành đi vào sản xuất góp phần hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất công nghiệp./.

 

 Phòng QLCN&NL (Sở Công Thương tỉnh Yên Bái)