TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Cần Thơ là trung tâm kinh tế của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Theo quy hoạch đến năm 2025, thành phố Cần Thơ sẽ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại - dịch vụ, giáo dục -đào tạo và khoa học - công nghệ, y tế và văn hóa của Vùng, đồng thời là đô thị cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mekong. Năm 2017, tăng trưởng kinh tế của Thành phố có sự phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ; chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp từng bước được cải thiện theo hướng hội nhập quốc tế.

Là địa phương có đối tượng được thụ hưởng chính sách khuyến công không nhiều, để hỗ trợ hiệu quả cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn, công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp của Cần Thơ đã tập trung vào các nội dung hoạt động: Tổ chức đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho người lao động; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; hỗ trợ khởi sự, thành lập doanh nghiệp sản xuất CNNT; hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm CNNT; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cần Thơ (Trung tâm) được giao 220 triệu đồng từ ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ tập huấn lĩnh vực khuyến công. Trung tâm đã triển khai 01 lớp tập huấn về phương án kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã, 02 lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp và tăng cường khả năng kinh doanh. Đến cuối năm, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai 03 lớp tập huấn về các nội dung: Văn hóa kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu, khởi sự doanh nghiệp và tăng cường khả năng kinh doanh. Đồng thời, triển khai 06 lớp tập huấn nâng cao tay nghề tiểu thủ công nghiệp cho các hộ sản xuất trên địa bàn, cụ thể: 03 lớp may và đan dây nhựa tại xã Mỹ Khánh, xã Tân Thới, thị trấn Phong Điền thuộc huyện Phong Điền; 01 lớp đan dây nhựa tại thị trấn Cờ Đỏ thuộc huyện Cờ Đỏ; 02 lớp đan bội hoa kiểng và đan dây nhựa tại xã Trường Thắng thuộc huyện Thới Lai.

Trung tâm cũng được giao 312,69 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, thực hiện: Tổ chức gian hàng tham gia 02 hội chợ triển lãm trong nước, gồm: Hội chợ triển lãm sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Nam tại tỉnh Đồng Tháp và Hội chợ công nghiệp - thương mại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Kiên Giang. Triển khai xây dựng pano và tờ rơi tuyên truyền về sản xuất sạch hơn trên địa bàn các huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh. Tổ chức đoàn tham quan học tập kinh nghiệm về khuyến khích phát triển cụm công nghiệp, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất, liên kết và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm phù hợp với ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của thành phố Cần Thơ tại tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hải Phòng. Tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực. Triển khai các hoạt động nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công.

Bên cạnh đó, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, Trung tâm thực hiện đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất hàng may mặc phục vụ xuất khẩu cho Công ty TNHH May xuất khẩu Phong Điền theo đúng các nội dung và tiến độ đã đề ra.

Tuy nhiên, hoạt động khuyến công ở Cần Thơ hiện còn nhiều khó khăn. Ngoài đối tượng thụ hưởng chính sách khuyến công không nhiều, nguồn kinh phí được cấp hàng năm còn hạn chế, mức hỗ trợ thấp, không thu hút được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia các hoạt động khuyến công.

Để công tác khuyến công phát huy vai trò thúc đẩy sản xuất CNNT, Trung tâm đề xuất nâng mức hỗ trợ cho các nội dung hoạt động khuyến công; UBND Thành phố ban hành, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách về khuyến công của địa phương như quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn thành phố Cần Thơ; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách khuyến công để các cơ sở CNNT tích cực chủ động tham gia, thụ hưởng.


TBT