Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, Cục Công Thương địa phương tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Chủ trì Hội thảo: Lãnh đạo Bộ Công Thương.

Thời gian: Từ 13h30' ngày 30 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường Bộ Công Thương, số 23 phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Thành phần: Đại diện đơn vị chức năng thuộc các Bộ, ngành; Sở Công Thương (2 đại biểu gồm Lãnh đạo Sở và chuyên viên); đại diện một số Ủy ban nhân dân cấp huyện, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp của địa phương (đề nghị Sở Công Thương lựa chọn, làm giấy mời giúp Cục).

        

CỤC CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG