Trung tâm Khuyến công và XTTM vừa phối hợp với Cục XTTM Văn phòng Tại Đà Nẵng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Trung ương tổ chức lớp tập huấn Khởi sự doanh nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh và nâng cao kỹ năng, kiến thức tổ chức các hoạt động XTTM trong thời kỳ hội nhập.

Tham dự có điện lãnh đạo Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và XTTM, Đại diện Cục XTTM văn phòng tại Đà Nẵng và hơn 50 học viên người là lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác xúc tiến thương mại, phòng kinh doanh, marketing, …của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thông qua lớp tập huấn đã cung cấp cho các học viên những kiến thức cơ bản như: Ý tưởng kinh doanh để khởi sự doanh nghiệp; Những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thành lập doanh nghiệp; Lập kế hoạch kinh doanh; Tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch kinh doanh và nâng cao kỹ năng, kiến thức tổ chức các hoạt động XTTM. Trong quá trình học tập, các học viên trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để làm rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi sự doanh nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh và nâng cao kỹ năng, kiến thức tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại cho đơn vị mình.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của việc khởi sự doanh nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh và Nâng cao kỹ năng, kiến thức tổ chức các hoạt động XTTM trong thời kỳ hội nhập.

 
Tin, ảnh: Linh An