Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đắc Nông (Trung tâm) đã tổ chức nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế biến cà phê bột” tại Công ty Cổ phần Godere, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa.

Theo Chương trình khuyến công địa phương năm 2018, Trung tâm được giao phối hợp với Công ty Cổ phần Godere thực hiện đầu tư cụm máy móc thiết bị gồm: 01 máy rang cà phê, 01 máy xử lý khói mùi, với tổng kinh phí 610 triệu đồng để chế biến cà phê bột. Trong đó, kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 195 triệu đồng.


Thương hiệu Cà phê Godere là 1 trong 11 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Đắk Nông. Việc đầu tư cụm máy móc thiết bị này đã giúp Công ty Cổ phần Godere nâng cao năng lực hoạt động, đáp ứng nhu cầu sử dụng cà phê trên địa bàn. Bên cạnh đó, đã giải quyết việc làm cho khoảng 30 lao động ở địa phương với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.


Năm 2018, Trung tâm được giao triển khai 02 đề án khuyến công quốc gia, gồm: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến cà phê và hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến hạt điều. Trung tâm cũng được giao thực hiện 08 đề án khuyến công địa phương. Đến nay, Trung tâm đã hoàn thành 02 đề án khuyến công địa phương, đang tích cực phối hợp với đơn vị thụ hưởng triển khai thực hiện các đề án được giao theo kế hoạch đề ra.

TBT