Thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2018, vừa qua Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hậu Giang (Trung tâm) đã tổ chức nghiệm thu Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất các mặt hàng vật liệu xây dựng.

Theo Quyết định số 4768/QĐ-BCT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018, Trung tâm được giao phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất tôn Sơn Hảo thực hiện đầu tư 1 máy cán tôn 2 tầng 9 sóng vuông và 13 sóng la phông với tổng kinh phí hơn 570 triệu đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 200 triệu đồng.

Tại buổi nghiệm thu, Đoàn công tác đã kiểm tra quá trình vận hành của máy, cũng như sự phối hợp đầu tư đúng nội dung, tiến độ và mang lại hiệu quả cao của đơn vị thụ hưởng. Đoàn công tác cũng đánh giá, với việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư máy móc, đã góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại địa phương và tỉnh Hậu Giang nói chung.


TBT