Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất chủ trương loại 3 cụm công nghiệp (CCN) ra khỏi quy hoạch, điều này cho thấy Tỉnh quản lý chặt chẽ trong việc phát triển CCN.

Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, Lâm Đồng có 14 CCN nằm trong quy hoạch. Tỉnh cũng đã có 13 CCN được phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 581,465 ha, trong đó có 3 cụm đã có quyết định thành lập gồm: CCN Gia Hiệp, huyện Di Linh; Ka Đô, huyện Đơn Dương và Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc.

Đến cuối năm 2015, trên địa bàn tỉnh có 6 CCN đã và đang đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư tương đối hiệu quả gồm các CCN: Gia Hiệp; Ka Đô; Lộc Phát; Phát Chi, thành phố Đà Lạt; Đinh Văn, huyện Lâm Hà; Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. 6 CCN trên đã đi vào hoạt động với tổng diện tích là 93,06 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt tên 30%.

Đầu tư phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định trong việc tạo điều kiện ổn định để thu hút các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư sản xuất kinh doanh. Cụ thể, đã thu hút được 30 nhà đầu tư sản xuất công nghiệp đăng ký đầu tư tại các CCN với tổng vốn trên 1.205 tỷ đồng, trong đó có 22 dự án đã đi vào hoạt động và tạo việc làm cho trên 3.098 lao động.
Tuy nhiên, việc thu hút các doanh nghiệp làm chủ đầu tư tại các CCN trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, mới chỉ có 01 CCN có nhà đầu tư cơ sở hạ tầng, còn lại hầu hết các CCN đều do UBND cấp huyện, thành phố làm chủ đầu tư, trong đó còn rất nhiều CCN đầu tư dang dở do khó khăn về vốn. Ngoài ra, hầu hết các CCN chưa xây dựng được hệ thống xử lý nước thải tập trung cũng là vấn đề gây khó cho các nhà quản lý hiện nay.

Để thực hiện tốt việc quản lý nhà nước đối với các CCN, Lâm Đồng đã xây dựng nhiều giải pháp. Theo đó, Tỉnh sẽ nghiên cứu, ban hành chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư đối với các CCN nhằm khuyến khích và hỗ trợ các chủ đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như là các nhà đầu tư thứ cấp vào CCN. Bám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhanh chóng phát hiện khó khăn, vướng mức từ đó có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức các chương trình thu hút đầu tư, kêu gọi doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến, nhà máy xử lý rác thải tập trung tại các CCN.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã thống nhất chủ trương loại khỏi quy hoạch đối với 3 CCN: Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, CCN và khu dân cư kế cận Tân Châu, huyện Di Linh. Nguyên do, các CCN này xa các trung tâm kinh tế, hệ thống giao thông không thuận lợi, cơ sở hạ tầng đầu tư chưa đồng bộ, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng cao nên đầu tư không khả thi, hiệu quả kinh tế thấp…
Việc loại khỏi quy hoạch 3 CCN cũng cho thấy Lâm Đồng quản lý rất chặt chẽ trong phát triển CCN, sẵn sàng loại bỏ các cụm không phù hợp nhằm tập trung nguồn lực hỗ trợ cho cụm có tiềm năng.


CTV