Ngày 3/8. Cục Công nghiệp địa phương (CNĐP), Bộ Công Thương đã phối hợp với Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị tình hình công tác khuyến công 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2017”. Chủ trì Hội nghị có ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục CNĐP; bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục CNĐP; ông Nguyễn Phương Đông- Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

Theo báo cáo, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2017 được duyệt của 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam là 64.710 triệu đồng, tăng 8 % so với kế hoạch năm 2016. 6 tháng đầu năm, các địa phương đã tổ chức hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề cho 335 lao động; đào tạo nâng cao năng lực quản lý, khởi sự doanh nghiệp, hội nghị tập huấn cho 730 người; xây dựng 11 mô hình trình diễn kỹ thuật; 48 cơ sở công nghiệp nông thôn. Trong 6 tháng đầu năm, các địa phương đã tư vấn cho 306 dự án, doanh thu ước đạt 3.382 triệu đồng, đạt 56,86% kế hoạch.

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các địa phương trong khu vực những tháng đầu năm, ông Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục CNĐP cho biết: Mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng công tác khuyến công của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của các Bộ ngành Trung ương, UBND, Sở Công Thương và các Sở, ngành các địa phương, cùng với sự nỗ lực của các Trung tâm khuyến công cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Hoạt động khuyến công vẫn duy trì tốt đà phát triển.

Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương ông Ngô Quang Trung phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Tuy nhiên, công tác khuyến công của khu vực cò gặp một số khso khăn, trở ngại. Công tác khảo sát xây dựng kế hoạch, đề xuất và chất lượng đề án của một số địa phương còn hạn chế, chưa đa dạng, chưa bám sát thực tế, ít các đề án điển hình mang tính liên tỉnh, liên vùng. Năm 2017 đã giao kế hoạch khuyến công sớm hơn mọi năm nhưng tiến độ thực hiện kế hoạch của một số nội dung hoạt động khuyến công 6 tháng đầu năm 2017 còn rất chậm, tỷ lệ giải ngân thấp. Ở một số địa phương bố trí ngân sách cho hoạt động khuyến công còn thấp, thiếu hấp dẫn, khó khăn cho quá trình triển khai. Cơ sở vật chất và phương tiện làm việc của một số Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp còn thiếu, đội ngũ viên chức làm công tác khuyến công còn thiếu về số lượng và một số nơi còn yếu về chất lượng, nhất là trong việc tổ chức thực hiện đề án. Cán bộ làm công tác khuyến công tại cấp huyện, xã chưa chưa có nên triển khai các đề án khuyến công còn khó khăn. Bên cạnh đó cán bộ làm công tác khuyến công, nhất là cán bộ chủ chốt các trung tâm thường xuyên có biến động, luân chuyển.

Để hoàn thành kế hoạch khuyến công của từng địa phương và toàn khu vực trong những tháng cuối năm 2017, ông Ngô Quang Trung cũng đề nghị: Các đơn vị được giao kế hoạch kinh phí khuyến công tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung, kết quả, tiến độ thực hiện các đề án khuyến công. Các Sở Công Thương tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các đề án khuyến công trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành các đề án khuyến công được giao đúng tiến độ, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, chế độ cũng như các quy định về quản lý hoạt động khuyến công.

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp nhận cờ đăng cai tổ chức Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2018

Các địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương năm 2018 đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả. Lựa chọn xây dựng đề án có trọng tâm, trọng điểm có sự lan tỏa cao, mang tính định hướng để hỗ trợ với nguồn kinh phí đủ lớn nhằm tạo sự bứt phá cho các sở công nghiệp nông thôn gửi cơ quan thẩm quyền đúng thời gian quy định. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến văn bản, quy định mới về công tác khuyến công để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công ở các trung tâm, các huyện, xã, thị trấn. Chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện các hoạt động khuyến công gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG (ARID)