Thời gian còn lại của năm 2017 không còn nhiều, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thành phố Hải Phòng (Trung tâm) đang nỗ lực bám sát các cơ sở đang triển khai đề án, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm 2017, khuyến công Hải Phòng được giao thực hiện 13 đề án khuyến công, bao gồm cả khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương với tổng kinh phí thực hiện trên 3,865 tỷ đồng.

Hiện Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 12 lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho 300 học viên tại các huyện Kiến Thụy, Vĩnh Bảo; tập huấn khởi sự doanh nghiệp công nghiệp nông thôn (CNNT) cho 180 học viên; tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển sản phẩm chế biến thủy sản tại tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa.

Riêng về nội dung xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và chuyển giao ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, Trung tâm đã  hỗ trợ 2 đơn vị đầu tư lắp đặt thiết bị tiên tiến vào khâu sản xuất sản phẩm đúc kim loại và sản xuất đá mỹ nghệ; xây dựng 01 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất. Hiện thiết bị hỗ trợ trong các đề án đã hoạt động ổn định, bắt đầu đem lại hiệu quả kinh tế cho đối tượng thụ hưởng.

Tiêu biểu, đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất sản phẩm đúc kim loại” được thực hiện tại Công ty cổ phần thương mại cơ khí Hoàng Cường (xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Sau khi đầu tư mở rộng và ứng dụng thiết bị quang phổ phân tích thành phần kim loại vào sản xuất, sản lượng của Công ty đạt từ 3.000 - 3.500 tấn/năm. Việc kiểm soát chất lượng sản phẩm cũng tốt hơn, giúp doanh nghiệp tăng uy tín với khách hàng và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.


Ngoài ra, Trung tâm cũng đã hỗ trợ cho 3 cơ sở sản xuất thuê tư vấn nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh; tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu thành phố lần thứ 3 nhằm tôn vinh những sản phẩm có giá trị kinh tế - kỹ thuật, văn hóa và có tiềm năng phát triển; tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề năm 2017, quy mô 120 gian hàng; hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia hội chợ, triển lãm trong nước nhằm quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường…

Với kế hoạch được phê duyệt và lượng công việc đã thực hiện cho thấy, Trung tâm đã sớm triển khai và thực hiện đạt hiệu quả tốt nhiều chương trình, đề án khuyến công. Tuy nhiên, do thời gian còn lại của năm không nhiều, để hoàn thành kế hoạch năm, thời gian tới Trung tâm sẽ tích cực thực hiện các đề án đã được phê duyệt, bảo đảm theo đúng tiến độ, nội dung.

Cùng với các đơn vị chuyên môn, Trung tâm cũng đẩy mạnh hoạt động hướng dẫn, tư vấn các cơ sở CNNT xây dựng các đề án nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế ở địa phương có tính khả thi cao để đề xuất hỗ trợ kinh phí khuyến công; xây dựng kế hoạch đề án khuyến công năm 2018; tham gia đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng... nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2017.


CTV. KC