Giai đoạn vừa qua, hoạt động khuyến công của Hà Giang đã đem lại rất nhiều lợi ích cho phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh, các ngành nghề được hỗ trợ nguồn kinh phí khuyến công chủ yếu là: Chế biến nông - lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, gia công cơ khí.

Các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh Hà Giang hiện còn chậm phát triển, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, đa phần theo lối thủ công, vì vậy, khuyến công Hà Giang đặc biệt ưu tiên hỗ trợ các cơ sở ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất. Cũng trong thời gian qua có rất nhiều cơ sở tại các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Bắc Mê, Mèo Vạc… được hỗ trợ ứng dụng thiết bị tiên tiến vào chế biến bột dong riềng, mộc dân dụng, chế biến miến dong…


Nhìn chung, hoạt động khuyến công trên địa bàn Hà Giang đã đạt được những kết quả thiết thực, từng bước khẳng định được vai trò quan trọng trong khuyến khích phát triển CNNT góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới của Tỉnh. Đặc biệt đã tạo động lực, khuyến khích các cơ sở CNNT vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, ổn định sản xuất; góp phần duy trì và phát triển nhiều ngành nghề CN-TTCN, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn.


Mặc dù hoạt động khuyến công của Hà Giang thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên để đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất CNNT của Tỉnh, cũng như đáp ứng được yên cầu của cơ sở CNNT giai đoạn tới, cần có các chương trình mang tính lâu dài hỗ trợ cho cơ sở CNNT trên địa bàn Tỉnh đầu tư phát triển sản xuất CN-TTCN một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, góp phần chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Chương trình khuyến công tỉnh Hà Giang đến năm 2020 (Quyết định số 243/QĐ-UBND), nhằm tăng cường hỗ trợ các cơ sở CNNT phát triển sản xuất bền vững. Kinh phí thực hiện Chương trình dự kiến khoảng 23,9 tỷ đồng.


Theo đó, mục tiêu chung của Chương trình là nâng cao tốc độ phát triển CNNT, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, góp phần tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động. Đẩy mạnh phát triển CNNT trên cơ sở phát triển những ngành nghề truyền thống, những sản phẩm hàng hóa đặc trưng, có thế mạnh của tỉnh,… Ưu tiên sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường trong các cơ sở sản xuất công nghiệp để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.


Mục tiêu cụ thể của Chương trình đến năm 2020 là: Hỗ trợ xây dựng 10 mô hình trình diễn kỹ thuật áp dụng công nghệ mới, tạo ra sản phẩm mới trong đó dự kiến hỗ trợ: Các mô hình sản xuất chế biến chè, thảo quả, dược liệu, chế tác đồ thủ công mỹ nghệ.

Hỗ trợ khoảng 57 cơ sở CNNT đầu tư thiết bị hiện đại vào sản xuất, chế biến nông lâm nghiệp, chăn nuôi gồm các đề án ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại trong sản xuất chế biến chè thay thế các thiết bị công nghệ lạc hậu, chế biến dược liệu, cam, thảo quả, mật ong, chế tác hàng thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm từ chăn nuôi. Hỗ trợ  trên 294 cơ sở CNNT tham gia hội chợ triển lãm trong nước và một số cơ sở CNNT tham gia hội chợ triển lãm ở nước ngoài. Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho 01 cụm công nghiệp. Di dời 01 cơ sở CNNT gây ô nhiễm môi trường vào cụm công nghiệp; hỗ trợ 03 cơ sở CNNT xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; 01 đề án xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cụm công nghiệp. Hỗ trợ 23 cơ sở tư vấn thiết kế mẫu mã bao bì, xây dựng, đăng ký thương hiệu sản phẩm gồm các sản phẩm thế mạnh của địa phương như chè, thảo quả, mật ong, dược liệu, các sản phẩm du lịch,…


Để thực hiện tốt Chương trình, tỉnh Hà Giang cũng đưa ra các giải pháp cụ thể như: Rà soát lại cơ chế, chính sách để hoàn thiện cho phù hợp với thực tế của địa phương và các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành trung ương; nâng cao năng lực tổ chức, bộ máy làm công tác khuyến công; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công; phát triển nguồn nhân lực; giải pháp về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; giải pháp về huy động nguồn kinh phí cho hoạt động khuyến công; lồng ghép chương trình khuyến công với thực hiện các chương trình mục tiêu khác;…


Arid (moit)