Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp là một trong những nội dung của hoạt động khuyến công. Những năm qua, Trung tâm Khuyến công Bình Thuận đã triển khai thực hiện nhiều đề án về nội dung này, ngày càng thu hút được các doanh nghiệp/cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn đăng ký tham gia.

Một trong những điểm yếu của các doanh nghiệp/ cơ sở CNNT đó là trình độ quản trị doanh nghiệp còn hạn chế; đa số các chủ doanh nghiệp chưa được đào tạo cơ bản, đặc biệt là những kiến thức về kinh tế thị trường, quản trị kinh doanh; hầu hết đều quản lý bằng kinh nghiệm và thực tiễn. Nắm được vấn đề này, những năm qua Trung tâm Khuyến công Bình Thuận đã tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý nhằm giúp các doanh nghiệp, cơ sở CNNT trên địa bàn tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố mở rộng thị trường. Các khóa đào tạo với những nội dung chuyên sâu về từng vấn đề cơ bản trong quản trị doanh nghiệp như: Marketing, xây dựng kế hoạch, tính chi phí, sổ sách kế toán, quản trị nhân sự, quản lý dây chuyền sản xuất... kết hợp với trao đổi kinh nghiệm, tham quan thực tế đã giúp cho các chủ doanh nghiệp bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề thông qua việc sử dụng hiệu quả các công cụ, phương pháp được chuyển giao từ khoá học, cũng như xác định đúng vị trí, vai trò của mình trong doanh nghiệp. Đồng thời qua việc vận dụng được các phương pháp và kỹ năng quản trị doanh nghiệp vào trong doanh nghiệp, giải quyết được các tình huống thực tế quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo doanh nghiệp.

Năm 2015, Trung tâm đã tổ chức đào tạo được 03 chuyên đề, gồm: “Dự báo sớm những cơ hội và rủi ro trong kinh doanh”, “Quản lý sản xuất hiệu quả - Giảm chi phí trong sản xuất” và “Kỹ năng đàm phán thương lượng trong kinh doanh” với tổng số học viên tham gia là 138 học viên. Năm 2016, Trung tâm tổ chức đào tạo  chuyên đề về “Quản lý chất lượng sản phẩm” với số lượng học viên đăng ký tham gia nhiều hơn so với số lượng được phê duyệt của đề án (65 học viên so với 40 học viên được phê duyệt). Năm 2017, Trung tâm tiếp tục tổ chức đào tạo 02 chuyên đề, gồm: “Xây dựng chiến lược kinh doanh” và “Quản trị vốn lưu động” với số lượng 50 học viên/lớp. 

Bên cạnh đó, trong năm 2015 Trung tâm còn phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp may trên địa bàn  tổ chức đào tạo 04 lớp cho 120 học viên. Nội dung chương trình đào tạo được xây dựng theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp nhằm nâng cao trình độ cho các cán bộ để quản lý và điều hành hoạt động sản xuất khoa học, hiệu quả đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Theo Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công Bình Thuận, việc triển khai các đề án khuyến công với nội dung đào tạo nâng cao năng lực quản lý thường gặp những khó khăn, như: Nhiều cán bộ quản lý, chủ các doanh nghiệp chưa hiểu và quan tâm đến các chương trình đào tạo hoặc không tham gia lớp học đầy đủ; định mức thù lao cho giảng viên thấp nên khó khăn trong việc mời các giảng viên, chuyên gia cao cấp. Việc thực hiện đào tạo cán bộ kỹ thuật quản lý dây chuyền may công nghiệp có sự phối hợp của 3 bên gồm Trung tâm Khuyến công, Đơn vị dạy nghề và các Doanh nghiệp nên công tác tổ chức, xây dựng chương trình nội dung đào tạo, ký kết hợp đồng và lập hồ sơ chứng từ thanh quyết toán mất nhiều thời gian để thống nhất. Học viên các lớp quản lý dây chuyền may do phải làm ca nên việc sắp xếp lịch học để đảm bảo vừa học vừa đứng máy gặp những khó khăn nhất định, ...

Để khắc phục, Trung tâm Khuyến công Bình Thuận đã chủ động rà soát và khảo sát nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực của các cơ sở sản xuất CNNT đặc biệt đối với các ngành nghề đặc trưng của Tỉnh. Chú trọng và quan tâm đến nội dung chương trình đào tạo; cập nhật nội dung chương trình, lý lịch khoa học của các giảng viên lên website của Trung tâm, giúp các doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu thông tin về khóa đào tạo. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị hội trường, tài liệu, văn phòng phẩm, giáo viên giảng dạy, phục vụ lớp học... được Trung tâm chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia khóa học, đảm bảo chất lượng của lớp học.

Với những cố gắng của Trung tâm, số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia hàng năm đều tăng hơn so với năm trước. Kết quả khả quan đạt được là động lực để Trung tâm Khuyến công Bình Thuận tiếp tục xây dựng và tổ chức các đề án đào tạo với những chuyên đề thiết thực theo nhu cầu của các doanh nghiệp trong thời gian tới.


CTV. KC