Ngày 11/7, tại tỉnh Phú Yên, Cục Công Thương địa phương tổ chức Lễ công bố và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2018. Theo đó, có 73 sản phẩm/bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2018  

Triển khai thực hiện Kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2018 Cục Công Thương địa phương chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Phú Yên và các Sở Công Thương trong khu vực, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền miền Trung - Tây Nguyên năm 2018.

Mục đích chính của công tác là nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩn công nghiệp nông thôn có chất lượng, có tiềm năng phát triển sản xuất, đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng. Qua đó, các cơ quan nhà nước có chính sách, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. Kết thúc thời hạn nộp hồ sơ, Hội đồng bình chọn đã tiếp nhận được tổng số 175 bộ hồ sơ của 161 cơ sở công nghiệp nông thôn trong khu vực gửi đăng ký tham gia. Công tác tổng hợp cho thấy các địa phương đã quan tâm, tuân thủ đúng, đủ các quy định đối với hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn.

Trên cơ sở hồ sơ và sản phẩm đăng ký, Hội đồng bình chọn và Ban Giám khảo đã thực hiện công tác chẩm điểm bình chọn đúng trình tự, thủ tục theo các quy định hiện hành tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT. Cùng với đó, các các quy định về đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất sản phẩm cũng được Hội đồng bình chọn đặc biệt quan tâm. Sau thời gian làm việc khẩn trương, đảm bảo đúng nguyên tắc Hội đồng đã bình chọn được 73 sản phẩm, bộ sản phẩm (Quyết định công nhận và Danh sách xem tại đây) đạt đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018.

Các sản phẩm CNNT được cấp Giấy chứng nhận lần này là các sản phẩm tiêu biểu của khu vực. Theo đó, các sơ sở CNNT có sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận ngoài việc được nhận các phần thưởng và được tôn vinh tại Lễ khai mạc hội chợ sản phẩm CNNT tiêu biểu của khu vực còn được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và các nguồn kinh phí địa phương để đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ thiết bị, xúc tiến thương mại, đào tạo lao động,...Bên cạnh đó, trong thời gian Hội chợ triển lãm, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu để giới thiệu các sản phẩm CNNT tiêu biểu của khu vực tới các nhà phân phối, doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ, đại diện các chợ đầu mối,…với mục đích đạt được các thỏa thuận hợp tác tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã được tôn vinh và các sản phẩm khác của các địa phương trong khu vực.

 

TTCN (ARID)