Ngày 11/7, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thành công Hội nghị khuyến công 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2017. Chủ trì Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Bộ Công Thương; đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương  ông Ngô Quang Trung và Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế ông  Nguyễn Thanh.

Đại biểu tham dự dự Hội nghị là đại diện Lãnh đạo  các Sở Công Thương, các ban, ngành, các Trung tâm khuyến công và đại diện các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn của 15 tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên (MT-TN). Hội nghị đã dành nhiều thời gian để bàn và đề ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế còn tồn tại đồng thời đẩy mạnh hơn nữa hoạt động khuyến công, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch khuyến công của năm 2017.

Theo báo cáo được trình bày tại Hội nghị, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2017 được duyệt của 15 tỉnh, thành phố khu vực là 48.331 triệu đồng, tăng 20,85% so với kế hoạch năm 2016. Trong đó, kinh phí khuyến công quốc (KCQG) là 23.600 triệu đồng, kinh phí khuyến công địa phương (KCĐP) là 24.731 triệu đồng, tăng 14,31%.

Ngay từ khi được phê duyệt kế hoạch, các tỉnh, thành phố khu vực MT-TN đã rất tích cực triển khai thực hiện. Tính đến hết tháng 6/2017, hoạt động khuyến công khu vực đã tổ chức trình diễn được 8 mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ được 79 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào dây chuyền sản xuất công nghiệp; tổ chức 2 hội chợ hỗ trợ gần 149 lượt cơ sở CNNT tham gia hội chợ trong nước; hỗ trợ thực hiện việc đăng ký và xây dựng thương hiệu cho 3 cơ sở CNNT; hỗ trợ thành lập 10 doanh nghiệp CNNT,...Với nội dung hỗ trợ tư vấn phát triển công nghiệp, theo kế hoạch năm 2017, cả vùng đã có 11/15 trung tâm thực hiện hoạt động này. Tổng doanh thu dự kiến theo kế hoạch là 9.889 triệu đồng, tư vấn cho khoảng 182 dự án. 6 tháng đầu năm, các địa phương đã thực hiện tư vấn cho 72 dự án, với doanh thu đạt 1.769 triệu đồng.

Công tác quản lý nhà nước về khuyến công của khu vực ngày càng được củng cố và hoàn thiện. Tổ chức hệ thống khuyến công đã được quan tâm đầu tư, kết nối hoạt động ngày càng hiệu quả. Công tác xây dựng, thẩm định đề án, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán các đề án khuyến công đã có chuyển biến tích cực. Hoạt động khuyến công đã bám sát mục tiêu, kế hoạch của chương trình khuyến công giai đoạn, trên cơ sở cụ thể hoá kế hoạch bằng các dự án, đề án. Quy mô và chất lượng các đề án khuyến công ngày càng được nâng cao và có tác động rõ nét đến phát triển công nghiệp ở nông thôn. Lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp đã quan tâm đến hoạt động khuyến công trong vai trò khuyến khích thúc đẩy phát triển CNNT của các địa phương. Do đó, sự quan tâm ủng hộ về khuyến công ngày càng được tăng cường. Có địa phương đã bố trí ngân sách cấp huyện, thị xã hỗ trợ cho các đề án khuyến công. Nhiều trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã được quan tâm kiện toàn, củng cố và đầu tư cơ sở vật chất, tăng số lượng biên chế, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ.

 

Ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương phát biểu, giải đáp ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị

Mặc dù đã đạt những kết quả khả quan so với các năm trước, tuy nhiên hoạt động khuyến công khu vực MT-TN vẫn còn hạn chế cần được khắc phục, cụ thể: công tác khảo sát xây dựng kế hoạch, đề xuất các đề án khuyến công và chất lượng đề án của một số địa phương chưa đa dạng, ít các đề án mang tính điển hình tiên tiến và tính lan tỏa cao. Nội dung hoạt động khuyến công chưa được đa dạng hóa, mở rộng vẫn tập trung vào các nội dung dễ làm, dễ thanh quyết toán. Việc đăng ký và triển khai thực hiện các đề án khuyến công chưa thực sự bám sát nhu cầu cơ sở CNNT, còn nhiều đề án phải điều chỉnh trong năm, cá biệt có một số đề án xin ngừng vì không triển khai được. Tổ chức thực hiện và tạm ứng, thanh toán kinh phí khuyến công nhìn chung còn chậm so với tiến độ và yêu cầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch chung. Hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp của một số địa phương chưa được đẩy mạnh, nguồn thu từ hoạt động này còn thấp, số lượng dự án và doanh thu từ hoạt động tư vấn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của các trung tâm.

Để khắc phục các vần đề còn tồn tại, hạn chế và hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ khuyến công năm 2017 của khu vực, tại Hội nghị các đại biểu đều thống nhất thực hiện các giải pháp, cụ thể như: các Sở Công Thương tích cực triển khai và và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán kinh phí nhà nước năm 2017 và các văn bản chỉ đạo liên quan qua đó, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn; thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác khuyến công trên địa bànCác địa phương tập trung triển khai các đề án khuyến công được giao đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng; quản lý sử dụng có hiệu quả kinh phí khuyến công năm 2017; thực hiện công tác thanh quyết toán, thanh lý các hợp đồng các đề án khuyến công theo đúng quy định; ; tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm khuyến công, bao gồm; kiện toàn, củng cố tổ chức; bố trí biên chế hợp lý; đầu tư cơ sở vật chất theo hướng chuyên nghiệp hóa để tổ chức triển khai các hoạt động khuyến công trên địa bàn; tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các đề án khuyến công, đảm bảo hoàn thành các đề án khuyến công được giao đúng tiến độ, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, chế độ cũng như các quy định về hoạt động khuyến công; tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác khuyến công, cải cách thủ tục hành chính để công tác khuyến công trong thời gian tới ngày càng hoạt động hiệu quả.

Kết thúc Hội nghị, toàn thể đại biểu đã thống nhất đề nghị trao quyền đăng cai tổ chức Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018 để tỉnh Phú Yên thực hiện.

 

CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG (ARID)