Mới đây, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Bộ Công Thương phối hợp tổ chức Hội nghị cấp cao nhân dịp lễ ra mắt Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG). Đây là cơ hội để các Đối tác Phát triển và Bộ Công Thương trao đổi quan điểm về phát triển ngành Năng lượng ở Việt Nam.

 Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT) và Các Đối tác Phát triển (DPs) chủ trương hợp tác phát triển năng lượng tại Việt Nam trong bối cảnh của Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững và Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu. Các bên sẽ nỗ lực làm cho Viện trợ Phát triển (ODA) phù hợp với các hệ thống và chính sách của quốc gia ở mức có thể. Việc này bao gồm cả những nỗ lực tạo điều kiện cho nhiều đầu tư hơn nữa trong năng lượng bền vững, để tăng khả năng tiếp cận với các dịch vụ năng lượng hiện đại và cải thiện hiệu quả việc sử dụng năng lượng cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng.

Trong bối cảnh chi phí của công nghệ năng lượng tái tạo đang giảm, đây là thời điểm mở ra tiềm năng của những nguồn lực chủ chốt mạnh mẽ và hùng hậu xung quanh chúng ta: các thành phố, các khu vực, các công dân, các hợp tác xã, các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Chuyển đổi năng lượng sang một nền kinh tế xanh hơn sẽ đóng ghóp vào chống biến đổi khí hậu bằng việc giảm nồng độ khí phát thải nhà kính tới mức an toàn. Nhiều năng lượng tái tạo hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn sẽ nâng cao chất lượng không khí cho người dân, giảm rủi ro địa chính trị bằng việc hạn chế sự phụ thuộc vào nhập khẩu cũng như tạo ra phát triển xanh cùng với hàng nghìn việc làm.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Hiện nay, năng lượng đóng vai trò then chốt cho sự phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu. Tháng 09 năm 2015, Việt Nam và đa số các quốc gia trên thế giới đã thông qua các mục tiêu phát triển bền vững nhằm xóa nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người, được xem là một phần của Chương trình nghị sự phát triển bền vững mới.

Đối với Việt Nam hiện nay, để đáp ứng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, nhu cầu năng lượng của Việt Nam đã tăng rất nhanh, khoảng 11,5% trong trong giai đoạn 2001-2010, trước khi có sự giảm nhẹ từ năm 2011 đến 2013 và tiếp tục tăng nhanh từ năm 2014 đến nay. Nhu cầu tiêu thụ điện năng của Việt Nam cũng đã tăng trung bình 13,0%/năm trong giai đoạn 2006-2010 và khoảng 11%/năm trong các năm 2011 đến 2016.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, ngành năng lượng giữ vai trò cốt yếu cho quá trình công nghiệp hóa và tăng trưởng của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã thể hiện quyết tâm và giành ưu tiên cao cho các nỗ lực nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đủ năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội. Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 đề ra mục tiêu phấn đấu đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể đến năm 2020 đạt khoảng 100 - 110 triệu TOE năng lượng sơ cấp và khoảng 310 - 320 triệu TOE vào năm 2050. Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia điều chỉnh giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 đặt ra các mục tiêu cung cấp đủ nhu cầu điện trong nước, đáp ứng cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước với mức tăng GDP bình quân khoảng 7,0%/năm trong giai đoạn 2016-2030. Theo đó, dự kiến đến năm 2020, tổng công suất các nhà máy điện khoảng 60.000 MW, định hướng đến năm 2030, con số này đạt khoảng 129.500 MW.

Chính phủ Việt Nam đang dành các khoản đầu tư lớn cho lĩnh vực năng lượng, không ngừng xây dựng, cải cách và hoàn thiện các cơ chế, chính sách cũng như cải thiện việc quy hoạch, hoạch định chiến lược phát triển ngành năng lượng để cải thiện hiệu quả và năng suất của ngành năng lượng, tăng tỷ trọng các nguồn năng lượng sạch và năng lượng tái tạo và thúc đẩy các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Với bối cảnh nêu trên, Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng, tăng cường cơ chế phối hợp và đối thoại, không ngừng hoàn thiện cơ chế chính sách để nâng cao năng lực, hiệu quả, tính bền vững và thích ứng cho ngành năng lượng quốc gia cũng như thực hiện các cam kết quốc tế hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững.

Điều này bao gồm các cam kết tạo điều kiện cho tăng cường đầu tư vào năng lượng bền vững, mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ năng lượng hiện đại, nâng cấp cơ sở hạ tầng năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Các cuộc tham vấn giữa các Đối tác phát triển và các cơ quan Chính phủ Việt Nam thời gian gần đây cũng đã khẳng định việc thiết lập Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) là cần thiết, và các đối tác chính trong VEPG sẽ gồm Bộ Công Thương, các Bộ và cơ quan nhà nước khác cùng các Đối tác phát triển hoạt động trong lĩnh vực năng lượng hoặc các lĩnh vực có liên quan trực tiếp.

Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam nhấn mạnh rằng "Phát triển năng lượng bền vững là mục tiêu chủ yếu của nền kinh tế Việt Nam và chúng tôi cam kết mạnh mẽ sẽ cố gắng hết mức để giúp Việt Nam giải quyết thách thức này. Công việc này đòi hỏi một phương án toàn diện có tính đến những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đạt được nền kinh tế xanh hơn thông qua năng lượng bền vững là rất tốt đối với Việt Nam và vì vậy tốt với tất cả chúng ta."

Tại hội nghị, Đại Sứ Bruno Angelet và Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng ký kết Ý Định Thư cho việc Hợp tác liên tục hướng tới một ngành năng lượng bền vững và hiệu quả ở Việt Nam.

Đại biểu tham dự chính tại VEPG là Bộ Công Thương, và cũng là bên đã mời đại diện của các Bộ khác và các Đối tác Phát triển hoạt động trong lĩnh vực năng lượng hay có liên quan chặt chẽ đến lĩnh vực này. Đại diện từ các doanh nghiệp, các Tổ chức Quốc tế và cộng đồng nghiên cứu cũng được mời tham dự đối thoại kỹ thuật và chính sách.

Hơn 100 đại diện từ các Cơ quan Chính phủ, các Tổ chức Đối tác Phát triển, các Tổ chức Tài chính, khu vực Tư nhân và các Tổ chức Phi Chính phủ cũng tham dự sự kiện.

 

Nguồn: moit.gov.vn