Năm 2018, tỉnh Ninh Thuận được giao triển khai thực hiện 04 đề án khuyến công quốc gia (theo Quyết định số 4768/QĐ-BCT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương), bao gồm: (1) Đề án hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất ngói màu không nung tự động; (2) Đề án hỗ trợ ứng dụng thiết bị tiên tiến trong quy trình chế biến táo; (3) Đề án hỗ trợ ứng dụng thiết bị tiên tiến trong quy trình chế biến nước mắm và (4) Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sấy nông sản.

Ngày 10/08/2018, tại Công ty TNHH Thái Phong Seafood (huyện Thuận Nam), Sở Công Thương Ninh Thuận phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong quy trình chế biến nước mắm theo Hợp đồng số 104/HĐ-CTĐP ngày 31/5/2018 giữa Cục Công Thương địa phương với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện đề án Khuyến công quốc gia năm 2018.

 Đề án được Bộ Công Thương phê duyệt với tổng kinh phí thực hiện là 601 triệu đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 200 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí được hỗ trợ và nguồn kinh phí đối ứng, Công ty TNHH Thái Phong Seafood đã đầu tư Máy trộn cá tự động với công suất từ 10-12 tấn/h, máy mới 100%, sau đó chạy thử và đưa vào vận hành sử dụng. Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, đơn vị thụ hưởng đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục và tập hợp đầy đủ hồ sơ chứng từ, báo cáo tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện đề án và lập hồ sơ chứng từ thanh quyết toán theo đúng quy định.

 Đại diện đơn vị thụ hưởng, ông Nguyễn Trọng Tú cho biết, với sự hỗ trợ kinh phí từ Chương trình khuyến công quốc gia, Công ty có thêm điều kiện đầu tư ứng dụng máy trộn cá tự động trong quy trình chế biến nước mắm, qua đó sử dụng các trang bị máy móc thiết bị tiên tiến thay thế cho các công đoạn trộn cá bằng thủ công, tiết kiệm chi phí nhân công lao động, nâng cao năng suất, đáp ứng kịp thời và mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất và tăng sức cạnh tranh đối với sản phẩm cùng loại trên thị trường.


TBT