Ngày 19/5/2017, được sự nhất trí của Đảng ủy và Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cục Công nghiệp địa phương, Chi đoàn cơ quan Cục (CĐCQ Cục) và Chi đoàn Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (CĐ Trung tâm 1) đã long trọng tổ chức “Lễ Trưởng thành Đoàn” cho 10 đoàn viên (CĐCQ Cục: 07 đồng chí, CĐ Trung tâm 1: 03 đồng chí).

Theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đoàn viên quá 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn nhằm ghi nhận những đóng góp của đoàn viên cho Đoàn, công nhận quá trình rèn luyện và trưởng thành của đoàn viên.

Phát biểu tại buổi Lễ Trưởng thành Đoàn CĐCQ Cục, đồng chí Nguyễn Hồng Phong Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng ghi nhận những đóng góp tích cực của các đồng chí đoàn viên trưởng thành Đoàn; Đồng chí cũng lưu ý các đồng chí đoàn viên trưởng thành Đoàn cần nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ khi được công nhận trưởng thành đoàn. Bên cạnh đó, các đồng chí đoàn viên trưởng thành, đặc biệt là những đoàn viên đang sinh hoạt tại Chi đoàn cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm trước những vận hội, thách thức nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị trong thời gian tới.

Tổ chức Lễ Trưởng thành Đoàn cho các đồng chí đoàn viên là một hoạt động có ý nghĩa nhắc nhở các đồng chí đoàn viên còn đang sinh hoạt cần ý thức được vinh dự, trách nhiệm của người đoàn viên để từ đó có những hành động cụ thể, thiết thực đóng góp vào quá trình sinh hoạt và thành công chung của đơn vị.

 

 (Arid)