Hoạt động Công Thương

Triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Công Thương giai đoạn 2016-2020 và nhằm đáp ứng yêu cầu đối với công tác thông tin tuyên truyền của Cục Công nghiệp địa phương (Cục CNĐP) hiện nay và giai đoạn tiếp theo, Cục CNĐP đã phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) thực hiện nâng cấp thành công Trang thông tin điện tử (Website).

Trang thông tin điện tử mới của Cục CNĐP được thiết kế mới với công nghệ hiện đại, giao diện Trang tin được đổi mới toàn diện. Trang tin điện tử đã được bổ sung một số tính năng để ...
 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, về công tác cải cách thể chế, Bộ Công Thương đã tập trung rà soát để loại bỏ, điều ...
Chỉ thị nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ...
Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-BCT ngày 09/01/2017 của Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 ...
 Theo đó, mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ đóng góp của ngành thương mại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vào GDP chung tăng bình quân 14%/năm; kim ...
 Kết quả, năm 2016 Ngân hàng thế giới đánh giá “Môi trường kinh doanh” của Việt Nam tăng 9 bậc (từ vị trí thứ 91/189 lên vị trí thứ 82/190 của bảng ...
Sau 9 năm tổ chức Hội nghị, Nghệ An đã thu hút được 804 dự án đầu tư, với tổng số vốn đăng ký hơn 261 nghìn tỷ đồng, trong đó: 758 ...
    Bộ trưởng Chung Sơn nhiệt liệt hoan nghênh Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng Đoàn công tác Bộ Công Thương thăm và làm việc tại Bộ Thương mại Trung Quốc; ...
Trong xu thế của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế khu vực, các nền kinh tế thành viên APEC ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của việc trở ...
    Chỉ thị nêu rõ, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối ...