Hoạt động Công Thương

Thực hiện chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Yên Bái 2013 - 2017. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Yên Bái đã tập trung triển khai tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong năm 2016, đơn vị đã triển khai thực hiện một số các nội dung rất thiết thực như tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân, các em học sinh ở các trường học và đặc biệt là hỗ trợ 100 hộ gia đình thực hiện triển khai mô hình “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình” trên địa bàn thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Mù Cang Chải, huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên (mô hình hộ gia đình sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời và 02 bóng đèn compact).

Công tác tuyên truyền đã đem lại hiệu quả rất rõ rệt cụ thể về phía các doanh nghiệp đã tăng cường triển khai thực hiện tiết kiệm năng lượng đến từng cán bộ nhân viên, đưa nội dung tiết ...
Dự lễ Khai mạc có ông: Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng Ban tổ chức Phiên chợ; ông Nguyễn Trương Hoàn, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và ...
Bộ Công Thương là cơ quan tham mưu của Chính phủ trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Bộ Công Thương đã và đang thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền, ...
Hiệu quả của chính sách khuyến công trong hỗ trợ phát triển ngành sản xuất điều Bình Phước được coi là “thủ phủ” điều của cả nước về diện tích cây trồng ...
 Năm 2016, tỉnh Tuyên Quang đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư 32 dự án; thu hút được một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh, như: Tập đoàn ...
    Thưa các Ngài Bộ trưởng các nước ASEAN, Ốt-xtrây-lia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Niu Di-lân, Thưa ông Lê Lương Minh, Tổng Thư ký ASEAN, Thưa ...
Về công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2016 tăng 21,2% so với năm 2015, cao hơn nhiều so với chỉ số sản xuất công nghiệp của cả nước (cả ...
Trong đó, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia được Bộ Công Thương phê duyệt hỗ trợ 900 triệu đồng tăng 40,6% so với năm 2015, gồm các đề án hỗ trợ ...
Theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đoàn viên quá 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn nhằm ghi nhận những đóng góp của đoàn viên ...
Trang thông tin điện tử mới của Cục CNĐP được thiết kế mới với công nghệ hiện đại, giao diện Trang tin được đổi mới toàn diện. Trang tin điện tử đã ...