Hoạt động Công Thương

Sản xuất công nghiệp những năm qua của tỉnh Bình Thuận có mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng bình quân 9,55%/năm; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa bình quân giai đoạn 2014 – 2016 tăng 9,65%/năm. Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đã từng bước ổn định sản xuất, cải tiến công nghệ, chú trọng đến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng với nhu cầu của thị trường.

Đã có thêm nhiều sản phẩm của các cơ sở sản xuất, như: Đồ gỗ các loại, mủ trôm, sản phẩm chế biến từ trái thanh long và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ... Một số sản phẩm đã ...
Công tác tuyên truyền đã đem lại hiệu quả rất rõ rệt cụ thể về phía các doanh nghiệp đã tăng cường triển khai thực hiện tiết kiệm năng lượng đến từng ...
Dự lễ Khai mạc có ông: Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng Ban tổ chức Phiên chợ; ông Nguyễn Trương Hoàn, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và ...
Bộ Công Thương là cơ quan tham mưu của Chính phủ trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Bộ Công Thương đã và đang thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền, ...
Hiệu quả của chính sách khuyến công trong hỗ trợ phát triển ngành sản xuất điều Bình Phước được coi là “thủ phủ” điều của cả nước về diện tích cây trồng ...
 Năm 2016, tỉnh Tuyên Quang đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư 32 dự án; thu hút được một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh, như: Tập đoàn ...
    Thưa các Ngài Bộ trưởng các nước ASEAN, Ốt-xtrây-lia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Niu Di-lân, Thưa ông Lê Lương Minh, Tổng Thư ký ASEAN, Thưa ...
Về công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2016 tăng 21,2% so với năm 2015, cao hơn nhiều so với chỉ số sản xuất công nghiệp của cả nước (cả ...
Trong đó, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia được Bộ Công Thương phê duyệt hỗ trợ 900 triệu đồng tăng 40,6% so với năm 2015, gồm các đề án hỗ trợ ...
Theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đoàn viên quá 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn nhằm ghi nhận những đóng góp của đoàn viên ...