Hoạt động Công Thương

Ngày 19/5/2017, được sự nhất trí của Đảng ủy và Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cục Công nghiệp địa phương, Chi đoàn cơ quan Cục (CĐCQ Cục) và Chi đoàn Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (CĐ Trung tâm 1) đã long trọng tổ chức “Lễ Trưởng thành Đoàn” cho 10 đoàn viên (CĐCQ Cục: 07 đồng chí, CĐ Trung tâm 1: 03 đồng chí).

Theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đoàn viên quá 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn nhằm ghi nhận những đóng góp của đoàn viên cho Đoàn, công nhận quá trình rèn luyện ...
Trang thông tin điện tử mới của Cục CNĐP được thiết kế mới với công nghệ hiện đại, giao diện Trang tin được đổi mới toàn diện. Trang tin điện tử đã ...
 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, về công tác cải cách thể chế, Bộ Công Thương đã tập trung rà soát để loại bỏ, điều ...
Chỉ thị nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ...
Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-BCT ngày 09/01/2017 của Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 ...
 Theo đó, mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ đóng góp của ngành thương mại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vào GDP chung tăng bình quân 14%/năm; kim ...
 Kết quả, năm 2016 Ngân hàng thế giới đánh giá “Môi trường kinh doanh” của Việt Nam tăng 9 bậc (từ vị trí thứ 91/189 lên vị trí thứ 82/190 của bảng ...
Sau 9 năm tổ chức Hội nghị, Nghệ An đã thu hút được 804 dự án đầu tư, với tổng số vốn đăng ký hơn 261 nghìn tỷ đồng, trong đó: 758 ...
    Bộ trưởng Chung Sơn nhiệt liệt hoan nghênh Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng Đoàn công tác Bộ Công Thương thăm và làm việc tại Bộ Thương mại Trung Quốc; ...
Trong xu thế của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế khu vực, các nền kinh tế thành viên APEC ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của việc trở ...