Công Thương địa phương
Tương ớt, đậu hủ là những sản phẩm rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày của mỗi người, những sản phẩm này được sản xuất từ nguồn nguyên liệu sẵn có của Trà Vinh. Đây là một trong những sản phẩm gia truyền, chủ yếu sản xuất thủ công, nhỏ lẻ tại các cơ sở sản xuất với quy mô gia đình. Tuy nhiên, cùng với xu thế phát triển của kinh tế - xã hội thì việc sản xuất thủ công, nhỏ lẻ không còn phù hợp và không đạt yêu cầu về các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
Nhận định được xu thế phát triển, nhu cầu của thị trường (bên cạnh thị trường đã có sẵn), lợi thế vùng nguyên liệu tại chỗ và các yếu tố cần thiết để cơ sở doanh nghiệp phát triển bền ...
Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng theo giá thực tế đạt 3.873,994 tỷ đồng, tăng 6,43% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng theo giá ...
Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 10,68%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 5,31%; khai khoáng tăng 3,82%. Giá trị ...
Phong trào phát triển nghề và làng nghề ở Thái Bình đã mang lại lợi ích kinh tế - xã hội khá lớn. Năm 2000, giá trị sản xuất (tính theo giá ...
Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong quý I/2016 tiếp tục diễn biến theo chiều hướng thuận lợi. Một số các doanh nghiệp thuộc ngành chế biến gỗ, ...
Kết quả tăng trưởng khá Trong 22 sản phẩm công nghiệp chủ yếu và 02 sản phẩm mới (Bột rau câu và Nha Đam) có 19 sản phẩm tăng so với cùng ...
Tham dự Hội nghị về phía lãnh đạo Trung ương có Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, ...
.Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 10,68%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 5,31%; khai khoáng tăng 3,82%. Giá trị ...
Hội chợ Hùng Vương 2016 là hoạt động quan trọng thuộc Chương trình XTTM quốc gia năm 2016 do Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo ...
Sản xuất công nghiệp cơ bản hoàn thành kế hoạch Một số vùng kinh tế trọng điểm của Tỉnh đã hình thành các cơ sở chế biến gắn với vùng nguyên liệu ...