Công Thương địa phương
Phát triển làng nghề là một nội dung chủ yếu của công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH - HĐH) nông nghiệp, nông thôn ở nước ta. Nhờ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua sự phát triển làng nghề đã đạt được những kết quả to lớn, góp phần làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt nông thôn. Tuy nhiên, ở từng địa phương có những đặc thù riêng để phát triển làng nghề. Với Quảng Nam thì những làng nghề phát triển được đều gắn với du lịch và việc xây dựng thương hiệu cho làng nghề cũng nhằm phát triển du lịch.
Từ năm 2013 đến nay, khi Tổ chức Lao động Quốc tế hỗ trợ phát triển nghề dệt thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng, chị em trong thôn Đờ Rồng huyện Đông Giang, Quảng Nam đã thành lập ...
Những tháng đầu năm 2016, ngành Công Thương tỉnh Long An đã triển khai xây dựng các quy hoạch, đề án phát triển của ngành: (1) Quy hoạch phát triển điện lực ...
Tham dự Lễ khai mạc, về phía các cơ quan Trung ương có ông Hoàng Chính Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương; ông Trần Văn Khởi, ...
Trong những năm qua, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, bên cạnh việc khai thác lợi thế thương mại – dịch vụ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, ...
Công ty cổ phần (CP) Muối Vĩnh Hảo khi sử dụng máy bơm nước bằng sức gió vào sản xuất muối đã tiết kiệm chi phí đáng kể so với trước đây. ...
Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) trong 7 tháng đầu năm 2016 ước đạt 4309,73 tỷ đồng, tăng 8,14% so với cùng kỳ năm trước và đạt ...
Nhận định được xu thế phát triển, nhu cầu của thị trường (bên cạnh thị trường đã có sẵn), lợi thế vùng nguyên liệu tại chỗ và các yếu tố cần thiết ...
Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng theo giá thực tế đạt 3.873,994 tỷ đồng, tăng 6,43% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng theo giá ...
Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 10,68%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 5,31%; khai khoáng tăng 3,82%. Giá trị ...
Phong trào phát triển nghề và làng nghề ở Thái Bình đã mang lại lợi ích kinh tế - xã hội khá lớn. Năm 2000, giá trị sản xuất (tính theo giá ...