Tin tức chung

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo Đại hội của Đoàn cơ sở Cục Công nghiệp địa phương, vừa qua Chi đoàn Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ III (Nhiệm kỳ 2017-2020) nhằm tổng kết đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên Chi đoàn nhiệm kỳ 2015-2017 đồng thời đề ra phương hướng cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2020 và bầu Ban chấp hành Chi đoàn Trung tâm 1 nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - Phó Bí thư Đảng uỷ Cục Công nghiệp địa phương, Đồng chí Nguyễn ...
Với nhiệm vụ theo dõi phát triển công nghiệp địa phương, Cục tiếp tục thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) về tình hình phát triển công nghiệp ...
Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Phó Bí thư Đảng uỷ Cục Công nghiệp địa phương; các đồng chí đại diện cho các Chi ...
Kế hoạch hành động cụ thể của Bộ Công Thương vừa được Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ban hành tại Quyết định số 507/QĐ-BCT nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày ...
Tham dự buổi Lễ, về phía Bộ Công Thương còn có Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, Thứ Trưởng Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa; ...
Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao ...
Đây là động lực để thực hiện liên kết vùng trong thu hút đầu tư, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách mới, hợp ...
Nhận định được tầm quan trọng của vấn đề này, trong giai đoạn vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các ...
Hội thảo được tổ chức với mục đích nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá việc xây dựng đăng ký thương hiệu sản phẩm của cơ sở công nghiệp; phát ...
Sau 2 năm thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động khuyến công cả nước tiếp tục có chuyển biến ...