TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu lao động tại cơ sở là mục tiêu hàng đầu của hoạt động khuyến công Bình Dương. Với sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công, nhiều năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương (Trung tâm) đã triển khai rất hiệu quả công tác đào tạo nghề một cách có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết việc làm cho người lao động.

Gắn kết đào tạo nghề với sử dụng lao động theo yêu cầu thực tiễn của thị trường, đẩy mạnh việc đào tạo nghề theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng… là những giải pháp được Bình Dương đặt ra ...
Tiên Phong vốn là xã thuần nông đông dân nhất của Phổ Yên với gần 3.400 hộ và trên 14.500 nhân khẩu. Trước đây, do kinh tế khó khăn, một số người ...
Phú Thọ có 69 làng nghề nông thôn được công nhận với tổng số 30.740 lao động. Các làng nghề thuộc 4 nhóm chính, gồm: Chế biến, bảo quản nông-lâm-thủy sản; Thủ ...
   Sinh ra và lớn lên ở làng Chuông, 9- 10 tuổi ông Canh đã biết làm nhiều mẫu nón cổ truyền. Những năm tháng chiến tranh, ông xung phong vào bộ ...
Hiệu quả được kiểm chứng Kinh nghiệm các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc... khi xây dựng, triển khai chiến lược phát triển kinh tế đất nước đã rất chú ...
Ngày 17/3/2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp ký Hợp đồng với Công ty để thực hiện đề án từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia ...
Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020 sẽ triển khai kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) CNHT trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; ...
Về làng nấu cao dược liệu Định Sơn, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), hỏi gia đình chị Mai Thị Thủy ai cũng khâm phục tài năng nấu các loại ...
Theo đó, các cá nhân đảm bảo đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về ...
  Dự án đầu tư xưởng sản xuất mộc dân dụng và mỹ nghệ từ gỗ rừng trồng tại cụm công nghiệp Bắc Duyên Hải - thành phố Lào Cai được xây ...