TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Không ở đâu, sức mạnh của tư duy lại thể hiện rõ ưu thế như trong nền kinh tế thị trường hiện đại, nơi kẻ chiến thắng là những người có khả năng sáng tạo ra những mô hình kinh doanh mới.
  Chính vì vậy, việc nâng cao năng lực của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới đã trở nên bức thiết. Đó chính là lý do ...
Từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam đã cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện quyền xuất, nhập khẩu và phân phối ...
Đây là những doanh nghiệp được lựa chọn trong tổng số gần 1.000 doanh nghiệp đề nghị. Thứ trưởng thường Trực Bộ Công Thương- Lê Danh Vĩnh đã tới dự và trao ...
Trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, thông tin về thị trường, đối tác và khách hàng là một trong các nhân tố quan trọng, giúp doanh nghiệp điều chỉnh ...
Mới đây chúng tôi có dịp đến Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận là xã có tiềm năng đất sản xuất gạch rất lớn, chất đất phù hợp với ...
Hiện nay, làng nghề Mộc Hàm Thắng đang gặp phải rất nhiều khó khăn và đang đứng bên bờ vực thẳm. Khó khăn lớn nhất là thiếu vốn, thiếu nguồn nguyên liệu ...
CFS chỉ được cấp dựa trên yêu cầu của thương nhân xuất khẩu và không được cấp cho sản phẩm, hàng hoá sản xuất trong nước để xuất khẩu. Sản phẩm, hàng ...
Mục tiêu của chương trình là góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý và thể chế cho tổ chức và quản trị doanh nghiệp, tạo ra các chuẩn mực, các quy ...
Thiếu sự liên kết về tổ chức, kinh tế (vốn đầu tư), công nghệ, kỹ thuật đã hạn chế khả năng phát triển, và quan trọng hơn hết là năng lực quản ...
Triển khai thực hiện 7 dự án quy hoạch thiết kế mỏ cho các cơ sở khai thác đá xây dựng trong tỉnh, tham gia giám sát công trình điện 03 xã ...