Làng nghề - Nghệ nhân
Trước sự đào thải gay gắt và áp lực lưu giữ, phát triển nghề cổ, người dân làng nghề truyền thống Nha Xá đã từng bước hiện đại hóa các khâu sản xuất, loại bỏ dần nếp sản xuất thủ công.
Ông Nguyễn Quang Thoại, Trưởng thôn Nha Xá (xã Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam) cho biết: Từ những năm 1993-1994, trước những đòi hỏi khắt khe của nền kinh tế thị trường, nếp sản xuất thủ công, năng suất ...
Chính vì vậy, việc nâng cao năng lực của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới đã trở ...
Mới đây chúng tôi có dịp đến Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận là xã có tiềm năng đất sản xuất gạch rất lớn, chất đất phù hợp với ...
Hiện nay, làng nghề Mộc Hàm Thắng đang gặp phải rất nhiều khó khăn và đang đứng bên bờ vực thẳm. Khó khăn lớn nhất là thiếu vốn, thiếu nguồn nguyên liệu ...
Thiếu sự liên kết về tổ chức, kinh tế (vốn đầu tư), công nghệ, kỹ thuật đã hạn chế khả năng phát triển, và quan trọng hơn hết là năng lực quản ...
Triển khai thực hiện 7 dự án quy hoạch thiết kế mỏ cho các cơ sở khai thác đá xây dựng trong tỉnh, tham gia giám sát công trình điện 03 xã ...
Hàng năm đến mùa gặt, trên những cánh đồng lúa bát ngát chỉ thấy những chiếc máy gặt đập liên hợp, không còn phương pháp gặt thủ công bằng tay. Những cơ ...
Nhiều bất cập Ngành chè Việt Nam có bề dày hơn 50 năm. Cả nước có 650 doanh nghiệp sản xuất nhưng vẫn tồn tại nhiều bất cập về tính tổ chức. ...
Bên cạnh đó, những khó khăn mới phát sinh đang đòi hỏi doanh nghiệp và các ngành chức năng phải phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa. Kim ngạch tăng gần 35% ...