SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

Ngày 11/7, tại tỉnh Phú Yên, Cục Công Thương địa phương tổ chức Lễ công bố và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2018. Theo đó, có 73 sản phẩm/bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2018

 

Triển khai thực hiện Kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2018 Cục Công Thương địa phương chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Phú Yên và các Sở Công Thương trong khu vực, các cơ quan, đơn ...
Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức trao tặng danh hiệu và Giấy chứng nhận “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu” năm 2017 cho 31 bộ sản phẩm và ...
 Tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh lần này có 71 sản phẩm của 44 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của các địa phương trên địa bàn. Các ...
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghề đi biển, từ tuổi thiếu niên, Nguyễn Văn Lưu có nhiều năm theo bố đánh bắt hải sản trên chiếc thuyền ...
Thông qua chính sách về khuyến công, khoa học công nghệ các doanh nghiệp (DN) sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại khu vực nông thôn đã được hỗ ...
Năm 2017, Bộ Công Thương tổ chức bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia lần thứ 2. Vượt qua các kỳ bình chọn, từ cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực, ...
Những năm gần đây cùng với sự hỗ trợ tích cực của chương trình khuyến công, sản phẩm CNNT thay đổi ngày một mạnh mẽ cả về chất và lượng, thị trường ...
Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 được tổ chức nhằm nhằm tiếp tục lựa chọn những sản phẩm đặc sắc, nổi trội trong số các sản ...
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức ...
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 được thực hiện nhằm tiếp tục lựa chọn các sản phẩm xuất sắc, tiêu biểu nổi ...