SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

Sản phẩm Máy đầm dùi của Công ty TNHH cơ khí Toàn Phát là một trong số 102 sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017. Việc được bình chọn là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia là vinh dự, tự hào của doanh nghiệp, tuy nhiên để có được kết quả này là cả một sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc phát triển và nâng cao chất lượng của sản phẩm.

Thành lập từ năm 2002, sau 15 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH Cơ khí Toàn Phát đã trở thành một trong những doanh nghiệp cơ khí hàng đầu của tỉnh Hải Dương và cả nước. Các ...
 Sự kiện này là hoạt động nằm trong chương trình Khuyến công quốc gia năm 2018, nhằm tôn vinh, triển lãm các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, có chất ...
Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền phía Bắc năm 2018 nhằm lựa chọn và kịp thời tôn vinh những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, có ...
Triển khai thực hiện Kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2018 Cục Công Thương địa phương chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Phú Yên và các Sở Công ...
Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức trao tặng danh hiệu và Giấy chứng nhận “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu” năm 2017 cho 31 bộ sản phẩm và ...
 Tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh lần này có 71 sản phẩm của 44 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của các địa phương trên địa bàn. Các ...
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghề đi biển, từ tuổi thiếu niên, Nguyễn Văn Lưu có nhiều năm theo bố đánh bắt hải sản trên chiếc thuyền ...
Thông qua chính sách về khuyến công, khoa học công nghệ các doanh nghiệp (DN) sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại khu vực nông thôn đã được hỗ ...
Năm 2017, Bộ Công Thương tổ chức bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia lần thứ 2. Vượt qua các kỳ bình chọn, từ cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực, ...
Những năm gần đây cùng với sự hỗ trợ tích cực của chương trình khuyến công, sản phẩm CNNT thay đổi ngày một mạnh mẽ cả về chất và lượng, thị trường ...