Cụm công nghiệp
Cơ khí là ngành công nghiệp nền tảng, có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xác định điều đó, Chỉnh phủ đã Thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí với những chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các doanh nghiệp;
  Trong 10 năm qua ngành Cơ khí Việt Nam đã có những thay đổi và phát triển, từng bước hội nhập với ngành Cơ khí thế giới. Đến năm 2012 giá trị sản xuất công nghiệp của ngành đạt 227 ...
Bước vào thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2014 trong tình hình kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng ...
Tham dự Hội thảo có đại diện sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; đại diện một số doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà ...
Số liệu từ Sở Công Thương tỉnh Nình Bình cho thấy: Tính đến hết năm 2013, Ninh Bình có 75 làng nghề được UBND tỉnh công nhận. Nhiều làng nghề của tỉnh ...
Từ xa xưa, các làng nghề thủ công đã có mối quan hệ khăng khít với các vùng nguyên liệu. Mối quan hệ đó ngày càng gắn bó ổn định, giúp cho ...
Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đang đứng trước cơ hội tăng lên nhiều lần, khi Việt Nam đang trong quá trình đàm phán tham gia Hiệp định đối tác xuyên ...
Hiệu quả từ những hội chợ Những năm qua, công tác hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham dự hội chợ, triển lãm nhằm tìm kiếm thị trường, liên ...
Sau 3 năm, Tổ công tác cơ sở - dưới sự chỉ đạo, phụ trách trực tiếp của Giám đốc Sở, đã hoạt động khá hiệu quả, góp phần quan trọng vào ...
Theo đó, giai đọa 2013-2020, Trà Vinh sẽ hình thành mới 13 CCN với tổng diện tích 518 ha. Phân kỳ đầu tư phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh theo ...
Với những giá trị chứa đựng bên trong, vị thế và phong cảnh làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp sẽ là các điểm du lịch lý tưởng cho khách ...