Cụm công nghiệp
Vừa qua, để chuẩn bị cho việc sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, Cục Công nghiệp địa phương (CNĐP) đã có Báo cáo số 04/BC-CNĐP về tình hình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ cụm công nghiệp (CCN) trên phạm vi cả nước. Báo cáo đã khái quát, chỉ rõ những kết quả đạt được và tồn tại trong công tác quản lý và đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) tại các địa phương hiện nay.
Trong phân cấp quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật các CCN theo quy định tại Quy chế quản lý CCN ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TT ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính ...
1. Thông tin, tư liệu về quản lý và quy hoạch cụm công nghiệp xem tại đây. 2. Thông tin, tư liệu về kết quả hoạt độn khuyến công xem tại đây. ...
Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển CCN thời gian qua tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn do mấy nguyên nhân cơ bản sau: (1) CCN chủ yếu nằm ...
Căn cứ văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương, các địa phương đã báo cáo đề xuất danh mục CCN (kèm theo hồ sơ hỗ trợ hạ tầng CCN trên địa ...
Qua khảo sát 1.200 doanh nghiệp dân doanh thì lao động bình quân của doanh nghiệp chỉ khoảng 90 người. Tỷ lệ người lao động có giao kết hợp đồng lao động ...
Được biết, Cục CNĐP đang giúp Bộ Công Thương chuẩn bị cho công tác Tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế quản lý cụm công nghiệp, xin ông cho biết một ...
Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Tài chính, lãnh đạo các Sở Công Thương và Trung tâm khuyến công, ...
Rau quả gặp khó do chất lượng chưa đảm bảo Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, năm 2015 đã chứng kiến sự ...
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định, việc ban hành chiến lược phát triển công nghiệp ôtô lần thứ hai vào năm ngoái đã chứng tỏ quyết tâm của ...
“Thay da đổi thịt” nhờ thuốc lá Gia Lai được coi là miền đất ưa thích của các cây công nghiệp ngắn ngày (cà phê, cao su, hồ tiêu, điều…) nhưng thuốc ...