Cụm công nghiệp
Giai đoạn 2011 – 2015, Công nghiệp - Thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từng bước phát triển vững chắc
Giá trị sản xuất công nghiệp (tính cả dầu khí) đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 3,54%/năm; trong đó, năm 2015 dự kiến đạt 316.338 tỷ đồng, tăng gấp 1,19 lần so với năm 2010 ...
Loại bỏ 6 cụm công nghiệp Theo điều chỉnh quy hoạch tổng thể CCN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, tỉnh Thừa ...
Nhiều nhưng chưa mạnh Trong tháng 4 và tháng 5/2015, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã có cuộc khảo sát tổng thể toàn bộ các CCN trên địa tỉnh. Theo đánh giá ...
Theo đánh giá, từ khi Quy chế quản lý CCN được ban hành, việc quản lý CCN ngày càng được các địa phương nhận thức đúng mức; việc quy hoạch, bổ sung ...
Trong phân cấp quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật các CCN theo quy định tại Quy chế quản lý CCN ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TT ngày 19/8/2009 ...
1. Thông tin, tư liệu về quản lý và quy hoạch cụm công nghiệp xem tại đây. 2. Thông tin, tư liệu về kết quả hoạt độn khuyến công xem tại đây. ...
Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển CCN thời gian qua tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn do mấy nguyên nhân cơ bản sau: (1) CCN chủ yếu nằm ...
Căn cứ văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương, các địa phương đã báo cáo đề xuất danh mục CCN (kèm theo hồ sơ hỗ trợ hạ tầng CCN trên địa ...
Qua khảo sát 1.200 doanh nghiệp dân doanh thì lao động bình quân của doanh nghiệp chỉ khoảng 90 người. Tỷ lệ người lao động có giao kết hợp đồng lao động ...
Được biết, Cục CNĐP đang giúp Bộ Công Thương chuẩn bị cho công tác Tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế quản lý cụm công nghiệp, xin ông cho biết một ...