Cụm công nghiệp
Ngành cơ khí Việt Nam đến nay chỉ mới làm chủ được các thiết bị có hàm lượng công nghệ vừa phải như thiết bị cơ khí thủy công, cơ khí phục vụ nông, lâm ngư nghiệp và công nghiệp chế biến nông-lâm- thủy sản,… Thời gian qua Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí phát triển, song các ưu đãi này cho đến nay vẫn chưa đến được với doanh nghiệp.
Nếu tính theo giá trị, năm 2014 ngành Cơ khí trong nước mới chỉ đáp ứng được 32,12% nhu cầu toàn quốc và không đạt so với mục tiêu 45-50% theo Kết luận 25 của Bộ Chính trị. Nguyên ...
Theo đó, sẽ hỗ trợ một lần cho hộ gia đình đóng mới lồng nuôi cá làm bằng khung sắt Ø48, đảm bảo kích thước tối thiểu: Chiều dài đạt 6m, chiều ...
Hiện Đồng Nai mới có hai CCN cơ bản đầu tư hoàn thành hạ tầng là CCN vật liệu xây dựng Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom), CCN gốm Tân Hạnh (thành ...
Theo báo cáo của các địa phương và khảo sát thực tế cho thấy, trên địa bàn 03 tỉnh hiện nay có khoảng 25.000 hộ TĐC với tổng số trên 100.000 nhân ...
Được chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ, cùng sự quan tâm khích lệ, động viên của bạn bè, người thân, anh Đinh Xuân Mộc đã quyết định xây dựng ...
Giá trị sản xuất công nghiệp (tính cả dầu khí) đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 3,54%/năm; trong đó, năm 2015 dự kiến đạt 316.338 tỷ đồng, tăng gấp 1,19 lần ...
Loại bỏ 6 cụm công nghiệp Theo điều chỉnh quy hoạch tổng thể CCN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, tỉnh Thừa ...
Nhiều nhưng chưa mạnh Trong tháng 4 và tháng 5/2015, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã có cuộc khảo sát tổng thể toàn bộ các CCN trên địa tỉnh. Theo đánh giá ...
Theo đánh giá, từ khi Quy chế quản lý CCN được ban hành, việc quản lý CCN ngày càng được các địa phương nhận thức đúng mức; việc quy hoạch, bổ sung ...
Trong phân cấp quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật các CCN theo quy định tại Quy chế quản lý CCN ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TT ngày 19/8/2009 ...