Cụm công nghiệp
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trong phạm vi cả nước, ngày 19 tháng 8 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp.
 Để triển khai thực hiện tốt Quy chế, Bộ Công Thương đã có công văn số 1009/BCT-CNĐP ngày 08 tháng 10 năm 2009 do Thứ trưởng Lê Dương Quang ký về việc triển khai thực hiện Quy chế quản ...
Quýã¿t ẵ‘õ»‹nh phê duý»‡t "Chiõã¿n lặ°õ»êc sõãên xỷãơt sõãâch hặân trong công nghiõ»‡p ẵ‘õã¿n nẵƒm 2020" (Xem chi tiõã¿t tõãâi ẵ‘ây)
Theo số liệu điều tra năm 2008 của Bộ Công Thương, tại các địa phương trên cả nước, chỉ có 39% số doanh nghiệp đủ mặt bằng sản xuất kinh doanh, còn ...
Số liệu về cụm công nghiệp của các tỉnh vùng Đông Nam Bộ TT Địa phương Số liệu về cụm công nghiệp (CCN) Cụm CN theo QH (1) Cụm CN đã thành ...
Số liệu về cụm công nghiệp của các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long TT Địa phương Số liệu về cụm công nghiệp (CCN) Cụm CN theo QH (1) Cụm CN ...
Số liệu về cụm công nghiệp của các tỉnh vùng ĐBSH và Bắc Trung Bộ TT Địa phương Số liệu về cụm công nghiệp (CCN) Cụm CN theo QH (1) Cụm CN ...
Biểu số liệu về cụm công nghiệp của các tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc TT Địa phương Số liệu về cụm công nghiệp (CCN) Cụm CN theo QH (1) ...
Số liệu về cụm công nghiệp của các tỉnh vùng DHMT TT Địa phương Số liệu về cụm công nghiệp (CCN) Cụm CN theo QH (1) Cụm CN đã thành lập (2) ...
Số liệu thống kê về cụm công nghiệp của các tỉnh vùng Tây Nguyên TT Địa phương Số liệu về cụm công nghiệp (CCN) Cụm CN theo QH (1) Cụm CN đã ...
CôngThương - Mục tiêu của cụm công nghiệp này là thu hút các nhà máy trong lĩnh vực chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí ...