Cụm công nghiệp
Theo Quy chế quản lý cụm công nghiệp (CCN) ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước đối với CCN; UBND cấp huyện có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với CCN trên địa bàn.
Tuy nhiên, Sở Công Thương, UBND cấp huyện mới chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý quy hoạch tổng thể phát triển CCN, thành lập CCN và báo cáo tình hình CCN. Sở Công Thương, UBND cấp huyện mặc dù ...
Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất cửa thép vân gỗ cao cấp là một trong những đề án được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp ...
Trong bối cảnh tỉnh Đồng Nai cùng cả nước hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, nhiệm vụ thúc đẩy phát triển hợp tác xã (HTX) là ...
Trong khi thời hạn xử lý các CCN này theo quy định tại Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 đã hết; Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Kế ...
CCN Gia Phú được thành lập có quy mô 50 ha, thu hút các dự án công nghiệp công nghệ sạch như: May mặc, giày da, linh kiện điện tử, phụ tùng ...
CCN Hoành Bồ được thành lập có quy mô 55,36 ha, để phục vụ việc sắp xếp bố trí các cơ sở sản xuất của địa phương thuộc các nhóm ngành như: ...
Theo Báo cáo còn 20/63 địa phương chưa hoàn thành việc xử lý CCN hình thành trước Quy chế mặc dù thời hạn xử lý các CCN này đã kết thúc (31/12/2015). ...
Công tác quản lý các CCN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được thống nhất thực hiện theo quy định tại Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính ...
Theo quy hoạch điều chỉnh để tập trung nguồn lực đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng cho các CCN, tỉnh Thừa Thiên Huế giữ lại 10 CCN với tổng diện tích là ...
Một là, Dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, trình tự quy hoạch, thành lập, mở rộng, đưa ra khỏi quy hoạch CCN theo hướng quy định ...