Cụm công nghiệp
Vừa qua, Bộ Công Thương đã có Báo cáo về việc kết quả xử lý các cụm công nghiệp (CCN) hình thành trước Quy chế quản lý CCN ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
  Theo Báo cáo còn 20/63 địa phương chưa hoàn thành việc xử lý CCN hình thành trước Quy chế mặc dù thời hạn xử lý các CCN này đã kết thúc (31/12/2015).   Để tháo gỡ khó khăn ...
Công tác quản lý các CCN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được thống nhất thực hiện theo quy định tại Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính ...
Theo quy hoạch điều chỉnh để tập trung nguồn lực đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng cho các CCN, tỉnh Thừa Thiên Huế giữ lại 10 CCN với tổng diện tích là ...
Một là, Dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, trình tự quy hoạch, thành lập, mở rộng, đưa ra khỏi quy hoạch CCN theo hướng quy định ...
Hiện tại, CCN Diên Phú đã thu hút 27 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 300 tỷ đồng; tất cả các dự án đều đi vào hoạt động, ...
Theo đánh giá từ Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, các CCN trên địa bàn Tỉnh đang phát triển khá nhanh. Một số CCN đạt tỷ lệ lấp đầy cao, như: CCN ...
Tuy nhiên, tại thời điểm ban hành Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg trên cả nước đã có trên 600 CCN được hình thành. Việc quy hoạch, thành lập, đầu tư xây dựng của ...
Được biết từ năm 2000, hệ thống cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tăng mạnh, đến nay có 991 cơ sở. Mô hình sản xuất kinh ...
Sản xuất công nghiệp đột phá Công nghiệp khai khoáng đã từng bước chuyển từ khai thác, bán nguyên liệu thô sang chế biến sâu. Xây dựng được 10 nhà máy chế ...
Từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, đã hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT thực hiện 74 dự án đầu tư đổi mới, ứng dụng công nghệ, cải tiến ...