Cụm công nghiệp
Trên cơ sở Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg ngày 1/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, có tính đến năm 2020”, ngày 22/10/2007 UBND TP. Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 4809/QĐ-UBND “điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp (CCN) địa phương thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, có tính đến năm 2025”. Theo đó, Thành phố được quy hoạch 30 CCN với tổng diện tích 1.900ha.
Ưu tiên phát triển cụm công nghiệp chuyên ngành, công nghiệp hỗ trợ   Thời gian qua, các CCN của Thành phố góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế địa phương và góp phần đô thị hóa. Với việc ...
Thành phố Hải Phòng hiện có 05 CCN (Quán Trữ, Vĩnh Niệm, Tân Liên A, An Lão và Tàu thủy An Hồng), tổng diện tích 183,31 ha, đã được đầu tư xây ...
Quảng Ninh hiện có 119 đơn vị (33 doanh nghiệp, 35 hợp tác xã (HTX), 51 tổ hợp tác (trong đó có 10 doanh nghiệp, 18 HTX, 27 tổ hợp tác mới ...
Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, CCN, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công ...
Theo đó, Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ phát triển hệ thống kho hàng hóa trở thành một trong các cơ sở hạ tầng thương mại ...
Tuy nhiên, Sở Công Thương, UBND cấp huyện mới chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý quy hoạch tổng thể phát triển CCN, thành lập CCN và báo cáo tình hình CCN. ...
Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất cửa thép vân gỗ cao cấp là một trong những đề án được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp ...
Trong bối cảnh tỉnh Đồng Nai cùng cả nước hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, nhiệm vụ thúc đẩy phát triển hợp tác xã (HTX) là ...
Trong khi thời hạn xử lý các CCN này theo quy định tại Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 đã hết; Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Kế ...
CCN Gia Phú được thành lập có quy mô 50 ha, thu hút các dự án công nghiệp công nghệ sạch như: May mặc, giày da, linh kiện điện tử, phụ tùng ...