Cụm công nghiệp

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Nam Định, Quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2020, trên địa bàn Tỉnh có 44 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 697,39 ha. Hiện nay, trên địa bàn Tỉnh có 20 CCN đã được thành lập và đi vào hoạt động với tổng diện tích đất là 334,71 ha, diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch chi tiết là 214,65 ha; diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 197,88 ha; tỷ lệ lấp đầy bình quân các CCN là 92%; các CCN này đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết và phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng. Tuy nhiên, trên địa bàn chỉ có 03 CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung (CCN An Xá, CCN Xuân Tiến, CCN Tống Xá). Các CCN hoạt động thu hút được 471 dự án đầu tư và tạo việc làm cho trên 18.300 lao động địa phương.

Công tác phát triển CCN trên địa bàn đã được UBND tỉnh Nam Định quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ giải phóng mặt bằng, kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cung cấp các dịch vụ điện ...
CCN Yên Lư được thành lập có quy mô 50 ha, thu hút các dự án sản xuất điện tử, cơ khí, chế tạo máy, chế biến nông lâm sản, các ngành ...
Khuyến khích và hỗ trợ các chủ đầu tư cơ sở hạ tầng Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, ...
Đây là mục tiêu đặt ra tại Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ vừa ký phê duyệt. Đề án ...
Đến nay, có 3 CCN đã được thành lập (Tháp Chàm, Quảng Sơn, Hiếu Thiện), 4 CCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết (Tháp Chàm, Tri Hải, Quảng Sơn, Hiếu ...
Ưu tiên phát triển cụm công nghiệp chuyên ngành, công nghiệp hỗ trợ Thời gian qua, các CCN của Thành phố góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế địa phương ...
Thành phố Hải Phòng hiện có 05 CCN (Quán Trữ, Vĩnh Niệm, Tân Liên A, An Lão và Tàu thủy An Hồng), tổng diện tích 183,31 ha, đã được đầu tư xây ...
Quảng Ninh hiện có 119 đơn vị (33 doanh nghiệp, 35 hợp tác xã (HTX), 51 tổ hợp tác (trong đó có 10 doanh nghiệp, 18 HTX, 27 tổ hợp tác mới ...
Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, CCN, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công ...
Theo đó, Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ phát triển hệ thống kho hàng hóa trở thành một trong các cơ sở hạ tầng thương mại ...