Hoạt động cụm công nghiệp
Vùng trọng điểm kinh tế phía Nam hiện đã thu hút 3.033 dự án, trong đó có 1.801 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư trên 15 tỉ USD và gần 66.200 tỉ đồng Việt Nam.
Các khu-cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động có tỉ lệ lấp đầy bình quân 72,3% diện tích đất hữu dụng. Nhiều khu-cụm công nghiệp lấp đầy 100% diện tích. Không chỉ thu hút vốn đầu tư nước ...