Hoạt động cụm công nghiệp
Thời gian qua, việc triển khai xây dựng các cụm, điểm công nghiệp ở các địa phương trên phạm vị cả nước nói chung, vùng ĐB Sông Hồng và Bắc Trung Bộ nói riêng đã bước đầu đáp ứng được mặt bằng cho các doanh nghiệp, cở sở sản xuất, đặc biệt là các cơ sở sản xuất trong làng nghề, khu vực nông thôn.
Tuy nhiên, việc chưa có cơ chế quản lý thống nhất, mỗi nơi một cách làm đã hạn chế đáng kể hiệu quả hoạt động của các cụm, điểm công nghiệp. Để khắc phục tình trạng này, ngày 19/8 ...
Cục Công nghiệp địa phương đã có công văn số 327/CNĐP-CĐCN ngày 17 tháng 9 năm 2010 về việc “đề nghị vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư hạ tầng ...
Mặc dù hồ sơ xin đầu tư tăng hơn so với các năm trước, nhưng cộng lại 3 năm qua, Cà Mau chưa quá con số 30 nhà đầu tư vào đầu ...
Trên địa bàn Tỉnh, đã có 21 CCN đi vào hoạt động; trong đó có 7 CCN lấp đầy diện tích, 14 CCN lấp đầy từ 50-60% diện tích, thu hút 440 ...
Theo đó, ngoài cơ cấu đất sử dụng cho hành chính, dịch vụ và nghiên cứu; đất công trình phụ trợ; đất giao thông; đất công viên và cây xanh; đất mặt ...
Theo Kế hoạch, năm 2010, Tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp đã phê duyệt địa điểm. Bên cạnh đó, các cụm ...
Theo đó, Cụm công nghiệp Hà Giang có qui mô diện tích 50 ha, được qui hoạch trên nền đất trồng dừa nước, cây đước, nuôi tôm...không có hiệu quả kinh tế. ...
Các khu công nghiệp đã có những đóng góp quan trọng vào kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, chúng ta cần có định hướng, kế hoạch để phát triển ...
Theo đó, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh bổ sung 8 khu công nghiệp (KCN) của địa phương, gồm: KCN Lương Sơn, KCN Bờ trái sông Đà, KCN Mông Hóa, ...
Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh và các chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành ...