Hoạt động cụm công nghiệp
Sau khi tái lập tỉnh năm 1997, Hà Nam được biết đến là một tỉnh nhỏ thuần nông, kinh tế chậm phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Với số dân gần 80 vạn người nhưng có đến 90% dân số sống ở khu vực nông thôn. Để phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp nhưng phải đạt được mục đích “ly nông bất ly hương”, vấn đề đặt ra là cần phải giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn.
Một trong phần lời giải bài toán này, đó là khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn cũng đồng nghĩa với việc phát triển cụm công nghiệp (CCN) Từ năm 2003, các nhà đầu tư đã được cấp đất ...
Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở ...
Tây Sơn có vùng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất vật liệu xây dựng như đất sét, đa, cát, sỏi,…với chất lượng tốt và trữ lượng cao, và là vùng nguyên ...
Những bất cập Bên cạnh những kết quả đạt được, các KCN cũng bộc lộ những bất cập. Cụ thể, trong từng KCN còn thiếu sự phân công và liên kết phát ...
Do tình hình kinh tế trong năm 2012 vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động đầu tư nên hầu hết các chủ đầu ...
Nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là do thiếu nguồn vốn đầu tư, thiếu sự hỗ trợ đầu tư từ ngân sách địa phương và trung ương vào xây dựng ...
Theo đó, Bộ Công Thương đồng ý với Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) tỉnh Bình Định đến năm 2020, bao gồm 62 cụm công nghiệp, với tổng diện tích ...
Theo đó, đến năm 2020, tỉnh Kiên Giang sẽ có 12 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 549,11 ha, gồm: cụm công nghiệp Linh Huỳnh, Thạch Thuận, Tân Thành, Hà Giang, ...
Theo đó, trên nguyên tắc thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa các Sở, Ban, Ngành và việc phối hợp dựa trên nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, việc ...
Cụm công nghiệp Sơn Nam được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch năm 2007. Tổng diện tích quy hoạch 90 ha gồm các phân khu chức năng: Sản xuất vật liệu xây ...