Bản đồ cụm công nghiệp
Dự báo, năm 2014, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) nhất là đối với các DN vừa và nhỏ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Trong khi đó, kinh phí khuyến công (KC) hỗ trợ rất thấp nên chưa khuyến khích các DN, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đầu tư các dự án phát triển sản xuất với quy mô lớn. Để khắc phục, hoạt động KC Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trương tập trung vào đẩy mạnh phát triển CNNT.
Đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn Theo kế hoạch, năm 2014, hoạt động KC Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trương tập trung củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy trung tâm, nâng cao năng lực truyền ...
TP. Hà Nội yêu cầu các quận, huyện đã có Ban quản lý xây dựng cụm công nghiệp nay chuyển đổi thành Trung tâm phát triển cụm công nghiệp. Trung tâm này ...
Quy chế quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá, quản lý Chương trình, kế ...
Theo đó, yêu cầu các địa phương hoàn thành, gửi báo cáo rà soát, xử lý đối với các CCN chậm triển khai, kém hiệu quả và báo cáo rà soát các ...
Các cụm công đã có Quyết định thành lập gồm: các CCN Quán Trữ, Vĩnh Niệm, Tân Liên (giai đoạn 1), An Lão và CCN tàu thủy An Hồng với tổng diện ...
Kết quả đạt được Việc triển khai thực hiện các đề án KCQG hỗ trợ lập QHCT và đầu tư hạ tầng CCN thời gian qua đảm bảo đúng quy định về ...
Trong đó, có 11 cụm công nghiệp (CCN) hoàn thành lập quy hoạch chi tiết, gồm: CCN Bạch Hạc, Phượng Lâu 1, Phượng Lâu 2, Kinh Kệ - Hợp Hải, Giáp Lai, ...
Long An nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nên công tác thu hút đầu tư tương đối thuận lợi, việc đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN đều ...
UBND tỉnh Đắc Nông đã giao cho Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại (BMC) làm chủ đầu tư. Đến nay, công tác thi công các ...
Góp phần phát triển kinh tế địa phương Hiện cả nước có 615 CCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 16.166 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt ...