Bản đồ cụm công nghiệp
Để thu hút đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, ngày 27/4/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1239/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp (CCN) Hoành Bồ, huyện Hoành Bồ.
CCN Hoành Bồ được thành lập có quy mô 55,36 ha, để phục vụ việc sắp xếp bố trí các cơ sở sản xuất của địa phương thuộc các nhóm ngành như: Sản xuất, sửa chữa thiết bị; sản ...
Theo Báo cáo còn 20/63 địa phương chưa hoàn thành việc xử lý CCN hình thành trước Quy chế mặc dù thời hạn xử lý các CCN này đã kết thúc (31/12/2015). ...
Công tác quản lý các CCN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được thống nhất thực hiện theo quy định tại Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính ...
Theo quy hoạch điều chỉnh để tập trung nguồn lực đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng cho các CCN, tỉnh Thừa Thiên Huế giữ lại 10 CCN với tổng diện tích là ...
Một là, Dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, trình tự quy hoạch, thành lập, mở rộng, đưa ra khỏi quy hoạch CCN theo hướng quy định ...
Hiện tại, CCN Diên Phú đã thu hút 27 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 300 tỷ đồng; tất cả các dự án đều đi vào hoạt động, ...
Theo đánh giá từ Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, các CCN trên địa bàn Tỉnh đang phát triển khá nhanh. Một số CCN đạt tỷ lệ lấp đầy cao, như: CCN ...
Tuy nhiên, tại thời điểm ban hành Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg trên cả nước đã có trên 600 CCN được hình thành. Việc quy hoạch, thành lập, đầu tư xây dựng của ...
Được biết từ năm 2000, hệ thống cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tăng mạnh, đến nay có 991 cơ sở. Mô hình sản xuất kinh ...
Sản xuất công nghiệp đột phá Công nghiệp khai khoáng đã từng bước chuyển từ khai thác, bán nguyên liệu thô sang chế biến sâu. Xây dựng được 10 nhà máy chế ...