KHUYẾN CÔNG
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã công bố chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 2A Điện Biên Phủ, Thành phố Tuy Hòa Điện thoại : (057)842.867 - 842872. Fax (057)842.191. Để tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu ...
Với chủ trương phát triển công nghiệp ở khu vực nông thôn, mục tiêu cụ thể của chương trình là đến năm 2010, tỷ trọng công nghiệp nông thôn trong tổng giá ...
Sự phát triển công nghiệp Hà Nội trong giai đoạn tới còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: đa số các doanh nghiệp có quy mô nhỏ với trang ...
Thôn Lực, xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng, có tổng diện tích canh tác 20 ha, dân số 490 người, nghề truyền thống của người dân nơi đây là đan rổ, rá, ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: Tên đề án 1: ĐT nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ Đơn vị thực hiện: ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: Tên đề án 1: Đào tạo nghề mây, tre, giang đan Đơn vị thực hiện: Trung ...