KHUYẾN CÔNG
(BCT)- Dưới đây là danh mục các đề án do tỉnh Hoà Bình đăng ký với Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương tham gia chương trình khuyến công quốc gia năm 2008.
STT Tên Đề án Đơn vị  thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến kết quả đạt được Thời gian thực hiện 01 Đào tạo nghề mây tre giang đan xuất khẩu Trung tâm Khuyến công và TVPTCN ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến ...
Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 2A Điện Biên Phủ, Thành phố Tuy Hòa Điện thoại : (057)842.867 - 842872. Fax (057)842.191. Để tạo môi trường thuận ...
Với chủ trương phát triển công nghiệp ở khu vực nông thôn, mục tiêu cụ thể của chương trình là đến năm 2010, tỷ trọng công nghiệp nông thôn trong tổng giá ...
Sự phát triển công nghiệp Hà Nội trong giai đoạn tới còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: đa số các doanh nghiệp có quy mô nhỏ với trang ...
Thôn Lực, xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng, có tổng diện tích canh tác 20 ha, dân số 490 người, nghề truyền thống của người dân nơi đây là đan rổ, rá, ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: Tên đề án 1: ĐT nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ Đơn vị thực hiện: ...