KHUYẾN CÔNG
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012, có tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng.
Với chủ trương phát triển công nghiệp ở khu vực nông thôn, mục tiêu cụ thể của chương trình là đến năm 2010, tỷ trọng công nghiệp nông thôn trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt từ 28-30 ...
Sự phát triển công nghiệp Hà Nội trong giai đoạn tới còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: đa số các doanh nghiệp có quy mô nhỏ với trang ...
Thôn Lực, xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng, có tổng diện tích canh tác 20 ha, dân số 490 người, nghề truyền thống của người dân nơi đây là đan rổ, rá, ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: Tên đề án 1: ĐT nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ Đơn vị thực hiện: ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: Tên đề án 1: Đào tạo nghề mây, tre, giang đan Đơn vị thực hiện: Trung ...