KHUYẾN CÔNG
Kể từ khi nhận Giấy chứng nhận đầu tư dự án đến nay (từ tháng 1 đến tháng 10/2007), Khu Công nghiệp (KCN) Long Hậu, huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) đã cho thuê 70% số diện tích mặt bằng. Đây là một trong những khu công nghiệp có tiến độ triển khai nhanh nhất ở tỉnh Long An.
Khu Công nghiệp Long Hậu với diện tích quy hoạch 141 ha, thuộc xã Long Hậu tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh và nằm dọc theo Quốc lộ 50 đi các tỉnh, thuộc khu vực miền Tây Nam ...
KCN này được chia thành 2 giai đoạn thực hiện với tổng vốn đầu tư trên 489,453 tỷ đồng, bao gồm nhiều nguồn: vốn tự có của Công ty Cổ phần Simco; ...
Theo Ban Qỷãên lý các khu công nghiõ»‡p Bà Rõ»‹a - Vắ©ng Tàu, các dõ»± án ẵ‘õãưu tặ° nói trên ẵ‘ã ẵ‘óng góp vào ngân sách trên 2.500 tõ»‰ ẵ‘õ»“ng/nẵƒm. Giá trõ»‹ ...
Trong đó, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp khu vực Nhà nước đạt 562 tỷ đồng, chiếm 8,81% giá trị sản lượng toàn ngành; doanh nghiệp dân doanh đạt 5.785 ...
STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến kết quả đạt được Thời gian thực hiện 01 Đào tạo nghề mây tre giang đan ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến ...
Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 2A Điện Biên Phủ, Thành phố Tuy Hòa Điện thoại : (057)842.867 - 842872. Fax (057)842.191. Để tạo môi trường thuận ...