KHUYẾN CÔNG
Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 12 khu công nghiệp với diện tích qui hoạch lên đến gần 3.600 ha, trong đó có 6 khu công nghiệp đã lấp đầy 80 - 100% diện tích, thu hút trên 130 dự án với số vốn 6,7 tỉ USD, trong đó có trên 60 dự án đầu tư nước ngoài với vốn 4,28 tỉ USD, tạo công ăn việc làm cho gần 20.000 lao động trong và ngoài tỉnh với mức thu nhập bình quân 1 triệu đồng/tháng/người.
Theo Ban Qỷãên lý các khu công nghiõ»‡p Bà Rõ»‹a - Vắ©ng Tàu, các dõ»± án ẵ‘õãưu tặ° nói trên ẵ‘ã ẵ‘óng góp vào ngân sách trên 2.500 tõ»‰ ẵ‘õ»“ng/nẵƒm. Giá ...
Trong đó, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp khu vực Nhà nước đạt 562 tỷ đồng, chiếm 8,81% giá trị sản lượng toàn ngành; doanh nghiệp dân doanh đạt 5.785 ...
STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến kết quả đạt được Thời gian thực hiện 01 Đào tạo nghề mây tre giang đan ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến ...
Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 2A Điện Biên Phủ, Thành phố Tuy Hòa Điện thoại : (057)842.867 - 842872. Fax (057)842.191. Để tạo môi trường thuận ...
Với chủ trương phát triển công nghiệp ở khu vực nông thôn, mục tiêu cụ thể của chương trình là đến năm 2010, tỷ trọng công nghiệp nông thôn trong tổng giá ...
Sự phát triển công nghiệp Hà Nội trong giai đoạn tới còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: đa số các doanh nghiệp có quy mô nhỏ với trang ...