KHUYẾN CÔNG
Dưới đây là danh mục các đề án do tỉnh Quảng Ninh đăng ký với Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương tham gia chương trình khuyến công quốc gia năm 2008.
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: STT Tên Đề án Đơn vị  thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến kết quả đạt được Thời gian thực hiện ...
UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có những biện pháp quản lý chặt chẽ tình trạng nhà đầu tư chuyển nhượng dự án bằng nhiều hình thức thông qua việc ...
Tuýã¿n công nghiõ»‡p xã Thỷã­n An quy mô 76,7 ha và tuýã¿n công nghiõ»‡p xã Tân Qỷ»Ơi quy mô 39,2 ha tõã­p trung thu hút phát triõ»ƒn các ngành nghõ» tiõ»ƒu thõ»ư ...
Khu Công nghiệp Long Hậu với diện tích quy hoạch 141 ha, thuộc xã Long Hậu tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh và nằm dọc theo Quốc lộ 50 đi ...
KCN này được chia thành 2 giai đoạn thực hiện với tổng vốn đầu tư trên 489,453 tỷ đồng, bao gồm nhiều nguồn: vốn tự có của Công ty Cổ phần Simco; ...
Theo Ban Qỷãên lý các khu công nghiõ»‡p Bà Rõ»‹a - Vắ©ng Tàu, các dõ»± án ẵ‘õãưu tặ° nói trên ẵ‘ã ẵ‘óng góp vào ngân sách trên 2.500 tõ»‰ ẵ‘õ»“ng/nẵƒm. Giá trõ»‹ ...
Trong đó, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp khu vực Nhà nước đạt 562 tỷ đồng, chiếm 8,81% giá trị sản lượng toàn ngành; doanh nghiệp dân doanh đạt 5.785 ...
STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến kết quả đạt được Thời gian thực hiện 01 Đào tạo nghề mây tre giang đan ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến ...