KHUYẾN CÔNG
Mới đây, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 3411/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện các đề án khuyến công địa phương năm 2017.
Theo đó,  Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Phước được phê duyệt 18 đề án, trong đó có 09 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị (gồm: 03 đề án ...
Theo Báo cáo của Cục Công nghiệp địa phương, tính đến tháng 12 năm 2016, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2016 được phê duyệt (bao gồm cả kinh phí ...
Với việc thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” đã góp phần thiết thực thúc đẩy phát ...
Hơn 10 năm qua, tỉnh Ninh Bình đã tập trung đẩy mạnh phát triển các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và được coi là động lực phát triển kinh tế của ...
Điển hình là các đề án: Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN Nghị Đức (kinh phí hỗ trợ là 2,5 tỷ đồng); xây dựng mô hình trình ...
Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Phùng Hoan – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, ông Nguyễn Minh Văn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Công ...
Kết quả công tác khuyến công Hoạt động khuyến công của Tỉnh đã hỗ trợ rất thiết thực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trong phát triển nguồn nhân ...
Tham dự Hội nghị có đại diện Sở Công Thương tỉnh Yên Bái; lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; đại diện phòng ...
Trong tháng 7 năm 2016, Cục Công nghiệp địa phương đã tổ chức 02 Hội nghị khuyến công vùng, gồm: Hội nghị công tác khuyến công 15 tỉnh, thành phố khu vực ...
Các hoạt động khuyến công đã có tác động tích cực đến sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT). Công tác hỗ trợ doanh nghiệp ...