KHUYẾN CÔNG

Theo Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện các đề án khuyến công địa phương, năm 2017 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Phước thực hiện 18 đề án, trong đó có 09 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị

   Cụ thể gồm: 03 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến hạt điều xuất khẩu; 02 đề án hỗ trợ ứng dụng máy CNC trong sản xuất mộc mỹ nghệ và gia dụng ...
Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương thành phố Hà Nội có tư cách ...
Chú trọng áp dụng khoa học tiên tiến vào sản xuất Năm 2017, hoạt động khuyến công Bắc Giang tập trung nhiều vào mục tiêu áp dụng khoa học tiên tiến vào ...
Năm 2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định (Trung tâm) đã  triển khai 11 đề án ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, ...
Theo đó, mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ đóng góp của ngành thương mại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vào GDP chung tăng bình quân 14%/năm; kim ...
Hội nghị được tổ chức nhằm tập huấn công tác tiếp cận công nghệ và thiết bị tiên tiến nhằm hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận ...
Tuy nhiên theo quy định, kế hoạch khuyến công quốc gia xây dựng ở địa phương nào thì cơ sở, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh đó ...
  Cụ thể, TTKC tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm khuyến công 1) thuộc Cục Công nghiệp ...
Các chương trình khuyến công của Thái Bình những năm qua luôn được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều hoạt động nổi bật. Theo ông Hà Văn Hải, ...
Theo đó, thành phố Hà Nội đã dành nhiều hỗ trợ cho các doanh nghiệp có SPCNCL về vốn, khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển thị trường, ...