KHUYẾN CÔNG

Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái (TTKC) đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm.

  Cụ thể, TTKC tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm khuyến công 1) thuộc Cục Công nghiệp địa phương hỗ trợ Công ty cổ phần ...
Các chương trình khuyến công của Thái Bình những năm qua luôn được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều hoạt động nổi bật. Theo ông Hà Văn Hải, ...
Theo đó, thành phố Hà Nội đã dành nhiều hỗ trợ cho các doanh nghiệp có SPCNCL về vốn, khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển thị trường, ...
Nhằm hỗ trợ Cơ sở nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất, năm 2016, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, Trung tâm khuyến công và tư vấn phát ...
Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Phước được phê duyệt 18 đề án, trong đó có 09 đề án hỗ trợ ứng dụng ...
Theo Báo cáo của Cục Công nghiệp địa phương, tính đến tháng 12 năm 2016, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2016 được phê duyệt (bao gồm cả kinh phí ...
Với việc thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” đã góp phần thiết thực thúc đẩy phát ...
Hơn 10 năm qua, tỉnh Ninh Bình đã tập trung đẩy mạnh phát triển các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và được coi là động lực phát triển kinh tế của ...
Điển hình là các đề án: Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN Nghị Đức (kinh phí hỗ trợ là 2,5 tỷ đồng); xây dựng mô hình trình ...
Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Phùng Hoan – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, ông Nguyễn Minh Văn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Công ...