KHUYẾN CÔNG

Bình Định là một trong những địa phương thực hiện rất tốt công tác khuyến công, Tỉnh luôn ưu tiên dành nguồn kinh phí cho chương trình nhằm tạo sức hút với các đối tượng thụ hưởng. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất là nội dung dành nhiều sự ưu tiên của hoạt động khuyến công.

Năm 2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định (Trung tâm) đã  triển khai 11 đề án ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, các đề án này đã phát huy tốt ...
Theo đó, mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ đóng góp của ngành thương mại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vào GDP chung tăng bình quân 14%/năm; kim ...
Hội nghị được tổ chức nhằm tập huấn công tác tiếp cận công nghệ và thiết bị tiên tiến nhằm hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận ...
Tuy nhiên theo quy định, kế hoạch khuyến công quốc gia xây dựng ở địa phương nào thì cơ sở, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh đó ...
  Cụ thể, TTKC tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm khuyến công 1) thuộc Cục Công nghiệp ...
Các chương trình khuyến công của Thái Bình những năm qua luôn được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều hoạt động nổi bật. Theo ông Hà Văn Hải, ...
Theo đó, thành phố Hà Nội đã dành nhiều hỗ trợ cho các doanh nghiệp có SPCNCL về vốn, khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển thị trường, ...
Nhằm hỗ trợ Cơ sở nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất, năm 2016, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, Trung tâm khuyến công và tư vấn phát ...
Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Phước được phê duyệt 18 đề án, trong đó có 09 đề án hỗ trợ ứng dụng ...
Theo Báo cáo của Cục Công nghiệp địa phương, tính đến tháng 12 năm 2016, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2016 được phê duyệt (bao gồm cả kinh phí ...