KHUYẾN CÔNG

Theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về chương trình khuyến công của tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020 Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ từ 140 - 150 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ và xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật (TDKT).

Cụ thể, việc hỗ trợ xây dựng mô hình TDKT, chuyển giao công nghệ sẽ tập trung vào các lĩnh vực: Chế biến nông - lâm - thủy sản và chế biến thực phẩm; sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng; công ...
Hoạt động khuyến công, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, bao gồm các nội dung: Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) xây dựng mô ...
Năm 2017, khuyến công Bình Thuận được giao 2,4 tỷ đồng kinh phí khuyến công, thực hiện 15 đề án và 2 chương trình khác. Trong đó, nguồn kinh phí khuyến công ...
Chương trình khuyến công quốc gia đã hỗ trợ gần 40 cơ sở CNNT xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến, giới thiệu công nghệ mới, sản phẩm ...
​Tại Lễ ký kết này, các Bộ trưởng đã thông qua Tuyên bố chung chia sẻ quan điểm cho rằng, bằng việc đạt được các kết quả tiêu chuẩn cao và cân ...
Góp phần trong sự phát triển chung của ngành Công Thương, hoạt động khuyến công được coi là một giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất công nghiệp ...
Theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Công Thương, tại Văn bản số 5044/QĐ-BCT ngày 30/12/2016, Cục CTĐP được giao chủ trì xây dựng ...
Năm 2017, Trung tâm 1 được giao 6,7 tỷ đồng  thực hiện 15 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản ...
Theo số liệu từ Sở Công Thương Tuyên Quang, từ năm 2012 - 2016 Trung tâm đã thực hiện 53 đề án khuyến công quốc gia và địa phương với tổng kinh ...
Hiệu quả từ các hoạt động khuyến công địa phương Năm 2017, TTKC&TVPTCN phối hợp với các cơ sở CNNT trên địa bàn triển khai thực hiện 22 đề án khuyến công ...