KHUYẾN CÔNG

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, Ban Quản lý đầu tư phát triển các cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp và tổ chức lại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương thành phố Hà Nội.

Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng ...
Chú trọng áp dụng khoa học tiên tiến vào sản xuất Năm 2017, hoạt động khuyến công Bắc Giang tập trung nhiều vào mục tiêu áp dụng khoa học tiên tiến vào ...
Năm 2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định (Trung tâm) đã  triển khai 11 đề án ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, ...
Theo đó, mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ đóng góp của ngành thương mại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vào GDP chung tăng bình quân 14%/năm; kim ...
Hội nghị được tổ chức nhằm tập huấn công tác tiếp cận công nghệ và thiết bị tiên tiến nhằm hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận ...
Tuy nhiên theo quy định, kế hoạch khuyến công quốc gia xây dựng ở địa phương nào thì cơ sở, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh đó ...
  Cụ thể, TTKC tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm khuyến công 1) thuộc Cục Công nghiệp ...
Các chương trình khuyến công của Thái Bình những năm qua luôn được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều hoạt động nổi bật. Theo ông Hà Văn Hải, ...
Theo đó, thành phố Hà Nội đã dành nhiều hỗ trợ cho các doanh nghiệp có SPCNCL về vốn, khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển thị trường, ...
Nhằm hỗ trợ Cơ sở nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất, năm 2016, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, Trung tâm khuyến công và tư vấn phát ...