KHUYẾN CÔNG

Năm 2016, tổng kinh phí khuyến công thực hiện của Bình Dương là 3.918 triệu đồng (25 đề án). Tổng vốn đối ứng của cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) là 55.306 triệu đồng. Trong đó khuyến công quốc gia hỗ trợ là 1.850 triệu đồng (03 đề án), khuyến công địa phương hỗ trợ là 2.068 triệu đồng (22 đề án).

Hiệu quả từ hoạt động khuyến công Đề án khuyến công quốc gia điển hình được thực hiện trong năm là: Tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu khu vực phía Nam ...
Riêng trong năm 2016, khuyến công Quảng Trị được hỗ trợ trên 4,4 tỷ đồng cho thực hiện các đề án. Đây là nguồn lực không nhỏ đã giúp khắc phục một ...
Lâm Đồng là một trong những địa phương rất chủ động và sáng tạo trong triển khai hoạt động khuyến công. Các đề án đã phát huy tốt hiệu quả giúp cơ ...
Phát huy thế mạnh địa phương Theo số liệu từ Cục Công nghiệp địa phương (CNĐP), năm 2016 tổng kế hoạch kinh phí khuyến công được duyệt của các tỉnh, thành phố ...
Từ năm 2012 đến nay, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình (Trung tâm) đã hỗ trợ xây dựng 7 mô hình trình diễn kỹ thuật với ...
Với hơn 484 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, năm 2016, Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bạc Liêu (Trung tâm) đã tổ ...
   Cụ thể gồm: 03 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến hạt điều xuất khẩu; 02 đề án hỗ trợ ứng dụng máy CNC trong ...
Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương thành phố Hà Nội có tư cách ...
Chú trọng áp dụng khoa học tiên tiến vào sản xuất Năm 2017, hoạt động khuyến công Bắc Giang tập trung nhiều vào mục tiêu áp dụng khoa học tiên tiến vào ...
Năm 2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định (Trung tâm) đã  triển khai 11 đề án ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, ...