KHUYẾN CÔNG

Theo Báo cáo của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Tây Ninh (Trung tâm), đến giữa tháng  7/2018 đã hoàn thành 95% kế hoạch khuyến công quốc gia giao.

Năm 2018, Trung tâm được giao triển khai thực hiện 02 đề án khuyến công quốc gia, gồm: Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất cơ khí xây dựng cho Công ty TNHH Tân ...
Theo Quyết định số 4768/QĐ-BCT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương ...
 Ngày 19/7/2018, Trung tâm đã tổ chức nghiệm thu 02 đề án, gồm: Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất bánh pía và Đề án hỗ ...
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, Cục CTĐP đã thực hiện ký kết/giao nhiệm vụ và tổ chức triển khai thực hiện 189/211 đề án khuyến công quốc gia, với ...
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam ưu tiên phát triển các ngành, các lĩnh vực thu hút được nhiều lao động, trong đó có ngành dệt may, năm ...
Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 153 làng nghề, thu hút hơn 20.000 lao động. Đa số các làng nghề hiện đang hoạt động với hiệu quả kinh tế tốt. ...
Theo Quyết định số 4768/QĐ-BCT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018, Trung tâm được giao phối hợp với Công ...
Năm 2017, theo Kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia, tỉnh Bình Thuận được Bộ Công Thương phê duyệt hỗ trợ 5 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên ...
Mặc dù nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất là một nhu cầu thiết yếu đối với các doanh nghiệp sản xuất, tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư thiết bị ...
Chỉ xơ dừa là một trong những sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bến Tre. Việc sản xuất chỉ xơ dừa không những tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào mà còn ...