KHUYẾN CÔNG
Với lợi thế về tiềm năng du lịch có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nhất là sau khi quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, mục tiêu phát triển kinh tế gắn với phát triển du lịch bền vững được tỉnh Ninh Bình xác định và phấn đấu hoàn thành.
Hơn 10 năm qua, tỉnh Ninh Bình đã tập trung đẩy mạnh phát triển các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và  được coi là động lực phát triển kinh tế của địa phương. Nhờ công nghiệp – tiểu thủ công ...
Điển hình là các đề án: Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN Nghị Đức (kinh phí hỗ trợ là 2,5 tỷ đồng); xây dựng mô hình trình ...
Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Phùng Hoan – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, ông Nguyễn Minh Văn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Công ...
Kết quả công tác khuyến công Hoạt động khuyến công của Tỉnh đã hỗ trợ rất thiết thực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trong phát triển nguồn nhân ...
Tham dự Hội nghị có đại diện Sở Công Thương tỉnh Yên Bái; lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; đại diện phòng ...
Trong tháng 7 năm 2016, Cục Công nghiệp địa phương đã tổ chức 02 Hội nghị khuyến công vùng, gồm: Hội nghị công tác khuyến công 15 tỉnh, thành phố khu vực ...
Các hoạt động khuyến công đã có tác động tích cực đến sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT). Công tác hỗ trợ doanh nghiệp ...
Công tác khuyến công địa phương cũng tập trung vào các hoạt động hỗ trợ chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc thết bị tiên tiến vào sản xuất công ...
Theo đó, mức hỗ trợ kinh phí khuyến công đã được nâng lên phần nào khuyến khích cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại ...
Để đảm bảo tiến độ thực hiện các đề án khuyến công quốc gia (KCQG) năm 2016 và có cơ sở xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế ...