KHUYẾN CÔNG

Sản xuất công nghiệp những năm qua của tỉnh Bình Thuận có mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng bình quân 9,55%/năm; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa bình quân giai đoạn 2014 – 2016 tăng 9,65%/năm. Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đã từng bước ổn định sản xuất, cải tiến công nghệ, chú trọng đến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng với nhu cầu của thị trường. Đã có thêm nhiều sản phẩm của các cơ sở sản xuất, như: Đồ gỗ các loại, mủ trôm, sản phẩm chế biến từ trái thanh long và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ... Một số sản phẩm đã được bình chọn và công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực và quốc gia. Đóng góp vào các kết quả trên, có những hoạt động đáng kể của khuyến công tỉnh Bình Thuận trong những năm qua.

Giai đoạn 2014 – 2016, số lượng các chương trình đề án khuyến công tỉnh Bình Thuận hàng năm đã tăng lên; các nội dung, lĩnh vực hỗ trợ đều cụ thể, sát với nhu cầu thực tế của cơ ...
Hiệu quả từ hoạt động khuyến công Đề án khuyến công quốc gia điển hình được thực hiện trong năm là: Tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông ...
Riêng trong năm 2016, khuyến công Quảng Trị được hỗ trợ trên 4,4 tỷ đồng cho thực hiện các đề án. Đây là nguồn lực không nhỏ đã giúp khắc phục một ...
Lâm Đồng là một trong những địa phương rất chủ động và sáng tạo trong triển khai hoạt động khuyến công. Các đề án đã phát huy tốt hiệu quả giúp cơ ...
Phát huy thế mạnh địa phương Theo số liệu từ Cục Công nghiệp địa phương (CNĐP), năm 2016 tổng kế hoạch kinh phí khuyến công được duyệt của các tỉnh, thành phố ...
Từ năm 2012 đến nay, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình (Trung tâm) đã hỗ trợ xây dựng 7 mô hình trình diễn kỹ thuật với ...
Với hơn 484 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, năm 2016, Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bạc Liêu (Trung tâm) đã tổ ...
   Cụ thể gồm: 03 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến hạt điều xuất khẩu; 02 đề án hỗ trợ ứng dụng máy CNC trong ...
Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương thành phố Hà Nội có tư cách ...
Chú trọng áp dụng khoa học tiên tiến vào sản xuất Năm 2017, hoạt động khuyến công Bắc Giang tập trung nhiều vào mục tiêu áp dụng khoa học tiên tiến vào ...