KHUYẾN CÔNG

Hiện nay, việc sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ gỗ rừng trồng của Công ty cổ phần An Hồng với sự hỗ trợ từ chương trình khuyến công quốc gia và địa phương, đã trở thành mô hình điểm về sản xuất đồ gỗ dân dụng và gia dụng của Tỉnh. Mô hình được Sở Công Thương chỉ đạo nhân rộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Nằm ở trung tâm thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Công ty cổ phần An Hồng là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phầm đồ gỗ gia dụng, nội thất văn phòng có uy ...
Tổng kinh phí hoạt động khuyến công năm 2018 của Tỉnh là 1,784 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 200 triệu đồng, kinh phí khuyến công ...
Thu hút hiệu quả nguồn vốn Năm 2017 và 6 tháng năm 2018 Khuyến công Lâm Đồng với hình thức hỗ trợ có thu hồi đã hỗ trợ cho các cơ sở ...
Kế hoạch năm 2018, doanh thu từ hoạt động TVPTCN của 19/28 Trung tâm khu vực phía Bắc, dự kiến là 10,87 tỷ đồng tăng 9,79% so với thực hiện năm 2017, ...
Ngay sau khi được Bộ Công Thương phê duyệt và ký hợp đồng khuyến công quốc gia với Cục Công Thương địa phương, Trung tâm đã triển khai ký hợp đồng với ...
Theo đó, Cục CTĐP đề nghị các Sở Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn các Trung tâm khuyến công, tổ chức dịch vụ khuyến công khẩn trương thực hiện một số nội ...
Theo Chương trình khuyến công địa phương năm 2018, Trung tâm được giao phối hợp với Công ty Cổ phần Godere thực hiện đầu tư cụm máy móc thiết bị gồm: 01 ...
Từ nguồn kinh phí trên, Sở Công Thương Bình Định đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tập trung thực hiện các hoạt động: Hỗ ...
Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn kinh phí hạn chế, để hỗ trợ hiệu quả cho cơ sở CNNT mang lại kết quả lâu dài và có tính lan tỏa cao, hoạt ...
Chủ trì Hội nghị có Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Hữu Thế, Giám đốc Sở Công Thương Phú Yên ...