KHUYẾN CÔNG

Nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019, đồng thời thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chương trình khuyến công quốc gia (KCQG) đến năm 2020 theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 06/8/2018, Cục Công Thương địa phương (CTĐP) đã có Văn bản số 637/CTĐP-QLKC gửi các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức dịch vụ khuyến công về việc đôn đốc thực hiện, xây dựng kế hoạch KCQG.

Theo đó, Cục CTĐP đề nghị các Sở Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn các Trung tâm khuyến công, tổ chức dịch vụ khuyến công khẩn trương thực hiện một số nội dung: Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày ...
Theo Chương trình khuyến công địa phương năm 2018, Trung tâm được giao phối hợp với Công ty Cổ phần Godere thực hiện đầu tư cụm máy móc thiết bị gồm: 01 ...
Từ nguồn kinh phí trên, Sở Công Thương Bình Định đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tập trung thực hiện các hoạt động: Hỗ ...
Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn kinh phí hạn chế, để hỗ trợ hiệu quả cho cơ sở CNNT mang lại kết quả lâu dài và có tính lan tỏa cao, hoạt ...
Chủ trì Hội nghị có Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Hữu Thế, Giám đốc Sở Công Thương Phú Yên ...
Năm 2018, Trung tâm được giao triển khai thực hiện 02 đề án khuyến công quốc gia, gồm: Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất cơ ...
Theo Quyết định số 4768/QĐ-BCT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương ...
 Ngày 19/7/2018, Trung tâm đã tổ chức nghiệm thu 02 đề án, gồm: Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất bánh pía và Đề án hỗ ...
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, Cục CTĐP đã thực hiện ký kết/giao nhiệm vụ và tổ chức triển khai thực hiện 189/211 đề án khuyến công quốc gia, với ...
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam ưu tiên phát triển các ngành, các lĩnh vực thu hút được nhiều lao động, trong đó có ngành dệt may, năm ...