KHUYẾN CÔNG

Thực hiện Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện các đề án khuyến công địa phương năm 2017, trong đó có 08 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại vào trong sản xuất với tổng kinh phí 868,2 triệu đồng, chủ yếu tập trung vào chế biến điều (03 đề án), gia công máy móc, thiết bị cơ khí (02 đề án), mộc mỹ nghệ (01 đề án), sản xuất gạch không nung (01 đề án), sản xuất bánh mỳ (01 đề án).

Mức hỗ trợ được nâng cao hơn, trung bình mỗi đề án kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở CNNT khoảng trên 30% tổng số vốn đầu tư của doanh nghiệp để đầu tư ứng dụng máy móc thiết ...
Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc – Phú Thọ 2017 là hoạt động của chương trình Khuyến công quốc gia do Bộ Công ...
Nằm ở phía Tây của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Uông Bí có nhiều thuận lợi cho sự phát triển tổng hợp các ngành kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ...
Nằm trong Chương trình khuyến công của năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Trị đã chọn Tổ hợp tác Kinh doanh và Chế biến thủy hải ...
Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các Sở Công Thương, Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; đại diện các ban, ngành, phòng ...
Thực trạng công tác tuyên truyền chính sách Khuyến công trong những năm qua Tuyên truyền là một trong những hoạt động quan trọng góp phần vào sự thành công của mọi ...
Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22/01/2014 của Chính phủ, Quyết định số 1277/QĐ-BCT ngày 17/02/2014 ...
Theo báo cáo, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2017 được duyệt của 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam là 64.710 triệu đồng, tăng 8 % so với ...
Mức hỗ trợ đã được nâng lên cao đã phần nào khuyến khích cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào chế biến hạt ...
Đại biểu tham dự dự Hội nghị là đại diện Lãnh đạo  các Sở Công Thương, các ban, ngành, các Trung tâm khuyến công và đại diện các doanh nghiệp công nghiệp ...