KHUYẾN CÔNG

Nhiều năm qua, Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại Khánh Hòa (Trung tâm) đã dành nhiều tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật (TDKT), góp phần rất lớn trong việc giúp doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đưa công nghệ hiện đại vào sản xuất, tăng doanh thu, giải quyết việc làm cho lao động.

Điển hình là cuối năm vừa qua, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia Trung tâm đã hỗ trợ 400 triệu đồng cho Công ty TNHH Chế biến dăm gỗ Đại Hưng thực hiện mô hình trình diễn chế ...
Với quan điểm phát triển kinh tế - xã hội bền vững phù hợp với các mục tiêu của Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam. Cơ cấu nền kinh tế ...
Đến nay, Trung tâm đã tích cực phối hợp với các đơn vị thụ hưởng triển khai thực hiện và tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia năm 2018. ...
Về tình hình thu hút đầu tư, tỉnh Hà Nam thu hút được 88 dự án đầu tư (trong đó có 15 dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và ...
 Chương trình khuyến công được triển khai ngày càng nhiều nội dung với mục tiêu tạo thuận lợi và giúp doanh nghiệp chủ động được nguồn lao động có chất lượng trong ...
Nằm ở trung tâm thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Công ty cổ phần An Hồng là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phầm đồ gỗ ...
Tổng kinh phí hoạt động khuyến công năm 2018 của Tỉnh là 1,784 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 200 triệu đồng, kinh phí khuyến công ...
Thu hút hiệu quả nguồn vốn Năm 2017 và 6 tháng năm 2018 Khuyến công Lâm Đồng với hình thức hỗ trợ có thu hồi đã hỗ trợ cho các cơ sở ...
Kế hoạch năm 2018, doanh thu từ hoạt động TVPTCN của 19/28 Trung tâm khu vực phía Bắc, dự kiến là 10,87 tỷ đồng tăng 9,79% so với thực hiện năm 2017, ...
Ngay sau khi được Bộ Công Thương phê duyệt và ký hợp đồng khuyến công quốc gia với Cục Công Thương địa phương, Trung tâm đã triển khai ký hợp đồng với ...