KHUYẾN CÔNG

Để khai thác tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Sơn La đã thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến một số nhóm sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh và giá trị gia tăng cao, đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó có cây chè.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương về rà soát nhu cầu phát triển của cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, từ đó xây dựng và triển khai các đề án khuyến công, nhằm hỗ ...
 Đầu năm 2018, Cơ sở sản xuất cơ khí Tưởng Anh Vũ được Chương trình khuyến công tỉnh hỗ trợ kinh phí để thực hiện đề án “Xây dựng mô hình trình ...
Học xong, Nghĩa tiếp tục học ngành Việt Nam học tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, rồi học lên thạc sĩ ngành này. Nhận được bằng thạc sĩ, Nghĩa tiếp ...
Cụ thể, đề án“Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất cát nhân tạo” thực hiện tại Hợp tác xã Quốc Tuấn (xã Yên Định, huyện Sơn Động), thiết ...
Năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh đã phối hợp với Công ty cổ phần liên doanh Hạ Long 135 triển khai thực hiện ...
Điển hình là cuối năm vừa qua, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia Trung tâm đã hỗ trợ 400 triệu đồng cho Công ty TNHH Chế biến dăm gỗ Đại ...
Với quan điểm phát triển kinh tế - xã hội bền vững phù hợp với các mục tiêu của Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam. Cơ cấu nền kinh tế ...
Đến nay, Trung tâm đã tích cực phối hợp với các đơn vị thụ hưởng triển khai thực hiện và tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia năm 2018. ...
Về tình hình thu hút đầu tư, tỉnh Hà Nam thu hút được 88 dự án đầu tư (trong đó có 15 dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và ...
 Chương trình khuyến công được triển khai ngày càng nhiều nội dung với mục tiêu tạo thuận lợi và giúp doanh nghiệp chủ động được nguồn lao động có chất lượng trong ...