KHUYẾN CÔNG

Để các hoạt động khuyến công được thực hiện phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa, các cơ sở công nghiệp nông thôn bắt kịp với sự chuyển dịch của nền kinh tế, ngày 25/10, tại Hòa Bình, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội thảo Công tác Khuyến công và các vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế..  

 Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận những nội dung về công tác khuyến công tại địa phương, công tác chủ động phòng vệ thương mại của cơ sở công nghiệp nông thôn trong bối cảnh hội nhập ...
Số lượng các doanh nghiệp, cơ sở chế biến điều của Bình Phước hiện có khoảng 200 doanh nghiệp và hơn 400 hộ kinh doanh cá thể, trong đó có 31 doanh ...
Hơn nữa, đây cũng là mặt hàng được tiêu thụ nhiều, đặc biệt vào các dịp lễ tết,... Nhận thấy sức tiêu thụ bánh kẹo tại thị trường trong nước tăng nhanh ...
Cụ thể: Chương trình KCQG hỗ trợ thực hiện 05 đề án ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ ...
Thực hiện Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 5/4/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương, Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại ...
Thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương về rà soát nhu cầu phát triển của cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, từ đó xây dựng và triển ...
 Đầu năm 2018, Cơ sở sản xuất cơ khí Tưởng Anh Vũ được Chương trình khuyến công tỉnh hỗ trợ kinh phí để thực hiện đề án “Xây dựng mô hình trình ...
Học xong, Nghĩa tiếp tục học ngành Việt Nam học tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, rồi học lên thạc sĩ ngành này. Nhận được bằng thạc sĩ, Nghĩa tiếp ...
Cụ thể, đề án“Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất cát nhân tạo” thực hiện tại Hợp tác xã Quốc Tuấn (xã Yên Định, huyện Sơn Động), thiết ...
Năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh đã phối hợp với Công ty cổ phần liên doanh Hạ Long 135 triển khai thực hiện ...