KHUYẾN CÔNG

Những năm qua, các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại Bình Phước đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, sự phát triển tự phát và không theo quy hoạch đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý công nghiệp. Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn, Bình Phước đang thực hiện quy hoạch các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tăng nhanh tỷ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ.

Ưu tiên nguồn kinh phí cho phát triển CCN Theo đó, Tỉnh đang quy hoạch phát triển 35 CCN tại 11 huyện, thị xã đến năm 2030 với tổng nhu cầu vốn là 5.900 tỷ đồng. Các CCN ra ...
Đây là năm thứ 4 Cục Công Thương địa phương hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia Hội chợ Mega Show Part 1 từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia ...
Mức hỗ trợ được nâng cao hơn, trung bình mỗi đề án kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở CNNT khoảng trên 30% tổng số vốn đầu tư của doanh nghiệp ...
Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc – Phú Thọ 2017 là hoạt động của chương trình Khuyến công quốc gia do Bộ Công ...
Nằm ở phía Tây của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Uông Bí có nhiều thuận lợi cho sự phát triển tổng hợp các ngành kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ...
Nằm trong Chương trình khuyến công của năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Trị đã chọn Tổ hợp tác Kinh doanh và Chế biến thủy hải ...
Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các Sở Công Thương, Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; đại diện các ban, ngành, phòng ...
Thực trạng công tác tuyên truyền chính sách Khuyến công trong những năm qua Tuyên truyền là một trong những hoạt động quan trọng góp phần vào sự thành công của mọi ...
Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22/01/2014 của Chính phủ, Quyết định số 1277/QĐ-BCT ngày 17/02/2014 ...
Theo báo cáo, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2017 được duyệt của 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam là 64.710 triệu đồng, tăng 8 % so với ...