KHUYẾN CÔNG

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch lâu dài cho công tác khuyến công của Tỉnh, trong đó việc huy động vốn từ các tổ chức, doanh nghiệp tham gia, lồng ghép chương trình khuyến công với các chương trình mục tiêu quốc gia khác là một trong những nội dung trọng tâm.

Giai đoạn 2014 - 2018, tổng kinh phí hỗ trợ cho triển khai chương trình khuyến công của Hà Tĩnh là trên 15,5 tỷ đồng, bình quân đạt trên 3 tỷ đồng mỗi năm. Nguồn kinh phí này cũng thu ...
Đã có thời điểm, Bình Dương thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công. Tại các huyện, thị xã, nhân lực làm công tác khuyến công phần ...
Thực trạng công tác khuyến công của Tỉnh còn nhiều khó khăn Giai đoạn (2014 - 2018), Hải Dương đã nỗ lực triển khai công tác khuyến công. Thông qua các đề ...
Theo Quyết định số 4256/QĐ-BCT ngày 13/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ngừng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018, Công ty ...
 Trong đó, Nghị định của Chính phủ về khuyến công cũng đã quy định các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất ...
Kết quả đánh giá chung cho thấy, việc thực hiện các đề án hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) như: Xây dựng mô hình trình diễn kỹ ...
Triển khai tốt chương trình Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2014 -2018, Bắc Kạn đã thực hiện được 7/9 nội dung của hoạt động khuyến công. Cụ ...
Mức hỗ trợ đã được nâng lên cao đã phần nào khuyến khích cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào trong sản xuất ...
Dẫn chúng tôi đi thăm về dây chuyền mới, anh Đinh Hoàng, đoàn viên ở xã Ba Lòng, huyện Đakrông cho biết: Sau khi đi học nghề ở nhiều nơi, năm 2015 ...
Tây Ninh là tỉnh đứng thứ hai trên cả nước, sau tỉnh Gia Lai về diện tích trồng mì (sắn). Năm 2016, diện tích trồng mì của Tỉnh đạt 50.000 ha, tổng ...