Khuyến công quốc gia
Đó là nội dung chính của buổi tọa đàm “Giải pháp phát triển hợp tác xã, làng nghề - Khả năng liên kết, hợp tác” diễn ra tại Hà Nội ngày 3/12/2009.
Tại đây, nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm phát huy khả năng của các làng nghề truyền thống. Trong đó, kết hợp sản xuất, thương mại với du lịch là một trong những giải pháp được nhiều hợp ...
Theo đánh giá của các địa phương, hầu hết các mô hình đều đem lại những kết quả khá khả quan như: đơn vị tham gia trình diễn có nhiều cơ hội ...
Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên Tạp chí Công nghiệp đã có buổi trò chuyện với Giám đốc Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công ...
Gia đình chị Hương có 5 nhân khẩu, mỗi năm sản xuất 6 sào lúa và màu, nhưng do phụ thuộc nước trời nên năng suất thường bấp bênh. Cuộc sống gia ...
Theo đó, Cục Công nghiệp địa phương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Trung ...
“Triển lãm tôn vinh làng nghề truyền thống Hà Nội” trưng bày 300 sản phẩm lựa chọn từ các sản phẩm tiêu biểu của các nghệ nhân Hà Nội được phong tặng ...
Với chủ trương phát triển công nghiệp ở khu vực nông thôn, mục tiêu cụ thể của chương trình là đến năm 2010, tỷ trọng công nghiệp nông thôn trong tổng giá ...