Khuyến công quốc gia
Ban hành theo Quyết định số 5918/QĐ-BCT ngày 24 tháng 11năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Chi tiết Quyết định và Quy chế xem tại đây
Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên Tạp chí Công nghiệp đã có buổi trò chuyện với Giám đốc Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công ...
Gia đình chị Hương có 5 nhân khẩu, mỗi năm sản xuất 6 sào lúa và màu, nhưng do phụ thuộc nước trời nên năng suất thường bấp bênh. Cuộc sống gia ...
Theo đó, Cục Công nghiệp địa phương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Trung ...
“Triển lãm tôn vinh làng nghề truyền thống Hà Nội” trưng bày 300 sản phẩm lựa chọn từ các sản phẩm tiêu biểu của các nghệ nhân Hà Nội được phong tặng ...
Với chủ trương phát triển công nghiệp ở khu vực nông thôn, mục tiêu cụ thể của chương trình là đến năm 2010, tỷ trọng công nghiệp nông thôn trong tổng giá ...