Nhằm truyền tải, cung cấp thông tin về các chính sách ưu đãi của Nhà nước, phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất – kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và những vấn đề thực tế xuất phát từ nhu cầu của các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước đã xây dựng và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Qua đó tạo được kết quả thiết thực trong hoạt động kinh tế, nâng cao nhận thức của người dân, các cơ sở CNNT trong lĩnh vực công nghiệp nông thôn.

Thực trạng công tác tuyên truyền chính sách Khuyến công trong những năm qua

Tuyên truyền là một trong những hoạt động quan trọng góp phần vào sự thành công của mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Công tác tuyên truyền của hoạt động Khuyến công không chỉ thực hiện chức năng thông tin đơn thuần mà còn đóng vai trò định hướng nhân dân, góp phần điều chỉnh tư duy, phương thức sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn. Một trong những hình thức truyền thông hiệu quả nhất là đăng tải thông tin trên hệ thống Internet (qua Website), phát sóng trên đài truyền hình địa phương, phát hành Bản tin Công Thương. Đây là các kênh thông tin tiếp cận rộng rãi nhất đến người xem, giúp người xem nhận biết và hiểu rõ hơn về chính sách ưu đãi của Nhà nước trong hỗ trợ các cơ sở CNNT làm ăn, phát triển kinh tế.   

Trước đây, công tác triển khai chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn cũng do xuất phát từ công tác thông tin tuyên truyền. Một bộ phận người dân, doanh nghiệp, ngay cả như cán bộ ở các phòng kinh tế huyện, thị xã vẫn còn thấy xa lạ với nội dung của chính sách khuyến công. Mặt khác, phần lớn các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều hoạt động ở quy mô vừa và nhỏ nên họ chỉ chuyên tâm tới sản xuất mà chưa chú trọng tới việc đầu tư máy móc, công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa. Đặc biệt, các cơ sở rất thiếu thông tin, nhất là các thông tin về chính sách hỗ trợ để giảm bớt gánh nặng tài chính trong quá trình đầu tư cho đơn vị mình.

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu ở thôn 2, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng năm 2013 nhận được nguồn vốn hỗ trợ 100 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương chỉ là sự tình cờ. Theo chú Sáu (chủ Hộ), trước đây, cơ sở nhận thấy nhu cầu xuất khẩu ngày càng tăng nên tính đến phương án đầu tư máy bóc vỏ lụa hạt điều để nâng cao năng suất nhưng chi phí tại thời điểm lúc ấy quá lớn. Chú Sáu tâm sự: “Một hôm có các cán bộ khuyến công đi khảo sát các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Bù Đăng chủ động đến cơ sở để tìm hiểu nhu cầu và nguyện vọng của doanh nghiệp. Sau khi được các cán bộ tận tình hướng dẫn, tư vấn, chia sẻ thông tin về chính sách khuyến công, tôi thấy cơ sở mình đầy đủ các tiêu chuẩn và tôi đã đăng ký hồ sơ xin hỗ trợ. Đây là nguồn động viên rất lớn của Nhà nước đối với tôi và bà con nơi đây khi có được cơ hội để đầu tư mua sắm máy móc thiết bị sản xuất bắt kịp với nhu cầu thị trường”.

Với Bà Thị Giôn ở xã Thanh An, huyện Hớn Quản có phần đáng nhớ hơn. Bà là người đồng bào Stiêng trên địa bàn cùng với các chị em phụ nữ trong xã dự định tổ chức lớp học dệt thổ cẩm truyền nghề cho bà con trong xã và dạy nghề con cháu học để gìn giữ nghề truyền thống của đồng bào mình. Năm 2013, Bà được cán bộ Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hớn Quản và Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp đến tận nhà tư vấn và hướng dẫn mở lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm cho bà con tại đây học tập. Còn trước đó mọi thông tin về sự hỗ trợ theo hình thức này hầu như không có.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chính sách khuyến công

Nhận thức được những hạn chế đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước đã xác định công tác thông tin tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc phản ánh thông tin đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Để từng bước thực hiện nhiệm vụ trên, Trung tâm đã xác định các nội dung trọng tâm là tuyên truyền về tình hình sản xuất công nghiệp địa phương, hoạt động khuyến công; phổ biến các cơ chế, chính sách mới liên quan đến công nghiệp nông thôn; giới thiệu, nhân rộng các mô hình trình diễn để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới; tổ chức các lớp đào tạo nghề, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; quảng bá thương hiệu, sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực và quốc gia…

Thời gian qua, Trung tâm đã tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức:
Thứ nhất, Website: http://www.khuyencongbinhphuoc.gov.vn được thành lập từ năm 2014 đến nay luôn cập nhật những thông tin hoạt động mới nhất của Trung tâm về công tác khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn, các hoạt động hỗ trợ cơ sở CNNT, quảng bá sản phẩm CNNT tiêu biểu, tuyên truyền chủ trương chính sách về những chương trình hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn của tỉnh cũng như Trung ương. Website ngày càng hoàn thiện về cách trình bày, phong phú về nội dung, khẳng định và phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin về công tác tuyên truyền: nhanh chóng, chính xác, trực quan sinh động…

Thứ hai, Trung tâm đã xây dựng và phát hành bản tin công thương 04 số/năm bao gồm nhiều bài viết tin tức về các lĩnh vực hoạt động của ngành công thương với tổng số lượng 500 bản/số. Đây là hình thức được Trung tâm đầu tư chất lượng nhằm hướng đến mục đích tuyên truyền và giới thiệu hoạt động ngành Công Thương của tỉnh đến với các tỉnh, thành cả nước và nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu môi trường kinh doanh tại tỉnh Bình Phước.

Thứ ba, Trung tâm phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước thực hiện Chuyên mục Khuyến công với 06 số phát sóng/năm mang lại hiệu ứng tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi không chỉ đến với các doanh nghiệp mà còn phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Thứ tư, ngoài các hình thức tuyên truyền gián tiếp đã nêu, Trung tâm cũng đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn, đưa chính sách khuyến công xuống tận địa phương. Cụ thể trong các năm 2011, 2012, 2014, Trung tâm đã tổ chức tập huấn khởi sự doanh nghiệp và tuyên truyền chính sách Khuyến công cho các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Năm 2015, Trung tâm được Trung tâm trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa mời phối hợp tập huấn chuyên về chính sách khuyến công cho các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất. Qua đó giúp cho các địa phương trong tỉnh ngày càng tiếp cận và tận dụng nguồn kinh phí hỗ trợ tốt nhất từ chính sách Khuyến công để ưu tiên phát triển sản xuất trên địa bàn mình công tác.

Những hiệu quả mang lại từ công tác thông tin, tuyên truyền

Công tác thông tin tuyên truyền được Trung tâm đưa vào kế hoạch chiến lược hàng năm. Đến nay đã đạt được những kết quả nhất định. Bước đầu đã tạo được nhận thức và đồng thuận chung của các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng của công tác khuyến công đối với phát triển công nghiệp nông thôn góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong năm 2017, mặc dù mới đầu tháng 09 nhưng về cơ bản Trung tâm đã hoàn thành các kế hoạch đề ra, nổi bật có những nội dung thực hiện vượt tiến độ như: hoàn thành các đề án khuyến công quốc gia và tiếp tục trình bổ sung các đề án mới; thực hiện được trên 80% đề án khuyến công địa phương so với chỉ tiêu kết thúc trong tháng 12/2017. Đối với kế hoạch năm 2018, đến nay Trung tâm nhận được rất nhiều đơn xin hỗ trợ do các cơ sở CNNT chủ động tìm đến và Phòng Kinh tế/Kinh tế và tầng các huyện, thị xã gửi lên. Đây là dấu hiệu đáng mừng đánh dấu sự thành công của công tác thông tin tuyên truyền chính sách so với những năm trước Trung tâm phải tổ chức các đoàn khảo sát đến tận địa bàn trong khắp tỉnh tìm kiếm đơn vị thụ hưởng.

Một số Hội doanh nghiệp, Hợp tác xã, các cơ quan chuyên ngành (Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Khoa học Công nghệ), Tỉnh đoàn thường xuyên có các chương trình phối hợp thực hiện các đề án khuyến công, tập huấn về chính sách khuyến công… cho thấy có sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan các cấp, các ngành trong công tác phổ biến chính sách ưu đãi của Nhà nước đến với các cơ sở, doanh nghiệp, giúp các cơ sở, doanh nghiệp nắm được nhiều thông tin quan trọng từ đó áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng đạt hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần an sinh xã hội. 

Qua những kết quả đạt được như trên có thể thấy công tác tuyên truyền đã làm đúng chức năng thông tin trong việc khuyến khích và huy động các nguồn lực từ các cơ sở CNNT tham gia vào hoạt động Khuyến công, từ đó có thể khẳng định đóng góp của hoạt động Khuyến công trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến công sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau hướng đến mô hình liên kết thông tin giữa các huyện, thị trên toàn tỉnh nhằm đẩy nhanh và triển khai hiệu nhất các đề án khuyến công với tầm nhìn xa hơn là liên kết các tỉnh trong khu vực và xa hơn nữa là kết nối với thông tin tuyên truyền của khuyến công quốc gia./.

 

Dương Xuân Tới (TTKC tỉnh Bình Phước)