Mới đây, tại Công ty TNHH Hoàng Chiến, xóm Bản Nùng, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cao Bằng phối hợp với phòng kinh tế và hạ tầng huyện Nguyên Bình, Công ty TNHH Hoàng Chiến tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất tôn sóng”.

Theo Quyết định số 4256/QĐ-BCT ngày 13/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ngừng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018, Công ty TNHH Hoàng Chiến được hỗ trợ 200 triệu đồng thực hiện Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất tôn sóng”.

Trong đó, đơn vị thụ hưởng được hỗ trợ đầu tư 01 máy cán tôn 2 tầng, công suất: 20m/phút để sản xuất tôn sóng có mẫu mã đẹp, kích thước phù hợp đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng với chi phí sản xuất thấp, giá thành phù hợp. Đồng thời giúp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và tăng quy mô sản xuất, giải quyết việc làm cho 15 lao động địa phương có thu nhập ổn định trên 4,5 triệu đồng/người/tháng.


 Tại buổi nghiệm thu, Lãnh đạo Sở Công Thương đã ghi nhận kết quả đạt được của Công ty TNHH Hoàng Chiến trong quá trình đầu tư và yêu cầu sau khi đưa thiết bị vào sản suất cần quan tâm đến chất lượng, uy tín của sản phẩm và phát huy công suất của thiết bị đầu tư.

KC.