Nhằm lan tỏa hơn nữa hiệu quả chương trình khuyến công quốc gia đã đạt được trong năm vừa qua, năm 2018 Trung tâm Khuyến công tỉnh Bình Thuận sẽ thực hiện tốt ngay từ khâu khảo sát, tư vấn hướng dẫn lập đề án sát với nhu cầu, đánh giá khả năng đầu tư thực tế của cơ sở chắc chắn và kỹ lưỡng hơn.

Năm 2017, theo Kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia, tỉnh Bình Thuận được Bộ Công Thương phê duyệt hỗ trợ 5 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất với tổng kinh phí 1 tỷ đồng. Kết quả nghiệm thu cho thấy, tất cả các đề án được triển khai thực hiện đạt yêu cầu theo nội dung, mục tiêu đã được phê duyệt. Thời gian triển khai thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, trong đó có 01 đề án hoàn thành sớm so với kế hoạch đề ra.

Theo đại diện Trung tâm Khuyến công tỉnh Bình Thuận (Trung tâm), các đề án được hỗ trợ thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, đã khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn mạnh dạn đầu tư ứng dụng thiết bị tiên tiến, thay thế máy móc cũ trong sản xuất giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Một số đề án có hiệu quả nổi bật như: Ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến tương tại hộ kinh doanh Hoa Sen Phan Thiết đã giúp nâng cao năng suất công đoạn chiết rót, đóng nắp lên khoảng 10 lần; ứng dụng máy móc thiết bị chạm, khắc gỗ tại hộ kinh doanh Trần Tờ đã nâng cao năng suất sản xuất lên khoảng 16 lần. Một số đề án khác khi ứng dụng máymóc thiết bị tiên tiến đã góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo sự yên tâm cho người tiêu dùng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương; tăng doanh thu và lợi nhuận, góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp và phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) tại địa phương. Kết quả này cũng cho thấy, thực hiện các đề án của Chương trình khuyến công quốc gia đã có hiệu quả tốt, lan tỏa đến nhiều doanh nghiệp.

Những kết quả khả quan trên đạt được là do Trung tâm đã thực hiện tốt ngay từ khâu khảo sát, tư vấn, hướng dẫn lập đề án sát với nhu cầu, trao đổi và đánh giá khả năng đầu tư thực tế của cơ sở chắc chắn và kỹ lưỡng hơn. Trong quá trình triển khai, bám sát và hướng dẫn cơ sở cụ thể từ việc đầu tư máy móc thiết bị đến công tác thực hiện hồ sơ chứng từ. Do đó không có việc điều chỉnh máy móc thiết bị và sai sót trong khâu hồ sơ chứng từ.

Cũng theo đại diện của Trung tâm, để phát huy những hiệu quả đạt được của năm 2017, Trung tâm sẽ tiếp tục tuyên truyền, tư vấn hướng dẫn các cơ sở CNNT mạnh dạn có kế hoạch đầu tư và lập đề án đề nghị đưa vào kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Ngoài ra, Trung tâm cũng sẽ không ngừng đổi mới cách thức thực hiện, mở rộng các nội dung hỗ trợ, nghiên cứu thực hiện các nội dung mới có trong quy định phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả đề án “Tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".


Phạm Kim